Luettelot eivät pyri olemaan kattavia eikä täysin ajantasaisia, vaan tarkoituksena on tarjota käyttäjälle yksi lähtöpiste oikeudellista informaatiota etsivälle. 
Maantieteellisesti
Instituutteja ja laitoksia