Varallisuusoikeuden instituutti
Instituutin johtaja