Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella (GovAda) 1.9.2014–31.8.2018
Työpaketti 1: Kaivostoiminnan kehityspolut
Työpaketti 2: Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen arvojen kartoittaminen
Työpaketti 3: Sopeutuva sääntely
Työpaketti 4: Osallistuminen, tieto ja sovittelutavat