Yhteiskunta
 
Aini Linjakumpu2 550x367_Anna Muotka.jpg
Kuva: Anna Muotka

Aini Linjakumpu uskontojen ja kulttuurien politiikan professoriksi

24.5.2022

YTT, dosentti Aini Linjakumpu on aloittanut toukokuun alussa uskontojen ja kulttuurien politiikan professorina yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Professuuri pyrkii vastaamaan olemassa olevaan tarpeeseen. Yhteiskuntien uskonnollinen ja kulttuurinen moninaistuminen tarkoittavat uudenlaisia kohtaamisia ja haasteita. 

- Uskontojen ja kulttuurien poliittinen merkitys nykyisessä maailmassa on todella suuri. Käytännössä kaikissa ihmisten välisissä kiistakysymyksissä ja konflikteissa on läsnä kulttuurisia tai uskonnollisia ulottuvuuksia, Linjakumpu mainitsee.

Linjakummun mukaan yhteiskunnassa tarvitaankin yhä enemmän uskonnollista ja kulttuurista lukutaitoa. Sitä tarvitaan käytännössä kaikissa ammateissa, olipa kyse esimerkiksi viranomaisista, kasvatusalan ihmisistä, sosiaalityöntekijöistä, toimittajista tai eri organisaatioissa työskentelevistä.

- Kulttuureihin ja uskontoihin liittyvä ymmärrys pitäisikin nähdä samanlaisena kansalaistaitona kuin vaikkapa kyky tehdä laskutoimituksia, Linjakumpu korostaa.

Lapin yliopisto on toiminut suunnannäyttäjänä perustaessaan alan professuurin. 

- Professuuri on ainutlaatuinen Suomessa, mutta todennäköisesti myös kansainvälisesti. Professuurin myötä opiskelijoille voidaan tarjota yhä enemmän aiheeseen liittyvää koulutusta sekä kehittää tieteenalojen välistä yhteistyötä niin Lapin yliopistossa kuin muidenkin yliopistojen kanssa, Linjakumpu korostaa.

Aini Linjakumpu on toiminut Lapin yliopistossa vuodesta 1998 lähtien eri tehtävissä, muun muassa kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajana ja määräaikaisena kansainvälisten suhteiden professorina. Vuodesta 2006 lähtien Linjakumpu on toiminut politiikkatieteiden yliopistonlehtorina. Hän on myös Tampereen yliopiston valtio-opin dosentti. 

Linjakumpu väitteli tohtoriksi Lapin yliopistosta vuonna 1999, väitöstutkimuksen aiheena oli poliittinen islam. Linjakumpu on myöhemmässä tutkimuksessaan keskittynyt uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin sekä niiden yhteiskunnallisiin ja poliittisiin merkityksiin. Hän on tullut tunnetuksi erityisesti vanhoillislestadiolaisuuteen sekä hengelliseen väkivaltaan liittyvästä tutkimuksesta.

Professorin tehtävä täytettiin kutsumismenettelyllä. Saatujen asiantuntijalausuntojen perusteella Linjakumpu täyttää kiistatta uskontojen ja kulttuurien politiikan professorin tehtävän kelpoisuusehdot.

Aini Linjakummun asiantuntijatehtäviä:

• Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (2022-2024)
• Suomen Lähi-itäinstituutin säätiön hallitus (2008-2020)
• lukuisia muita luottamustehtäviä Lapin yliopistossa sekä kansallisissa tieteellisissä seuroissa ja verkostoissa

Lisätietoja:

Aini Linjakumpu, professori (uskontojen ja kulttuurien politiikka)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
aini.linjakumpu(at)ulapland.fi, 040 484 4225