kide_1_2020_opiskelua_alumni1.jpg

Aitojen kohtaamisten ammatissa

24.3.2020

Tuija Keihtälle on kertynyt runsaasti kilometrejä sosiaalityön kentältä. Uralle mahtuu työskentelyä kotipalvelun ohjaajana, projektisihteerinä, nuorten erityistyöntekijänä, päihdetyöntekijänä ja sosiaalityöntekijänä. Paljon työtä erilaisten ihmisten parissa.

Teksti: Jaana Ojuva
Kuvat: Jenni Lintula

– Minulle sosiaalityön rikkaus on juuri ihmisten kohtaamisissa. Siinä, että tapaa erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.

Vilkaisu opiskeluhistoriaan tuo mieleen ajatuksen elinikäisestä oppimisesta. Sosiaalityön opintojen ohella löytyy lukuisia koulutuksia sosiaali- ja terveysalalta, viestinnästä ja johtamisesta sekä opettamisesta. Mistä moinen into?

– Olen aina hakeutunut opiskelemaan siksi, että saisin työkaluja omaan työhöni. Työelämä ja -tehtävät ympärillä muuttuvat koko ajan. Opiskelemalla pysyn itse mukana muutoksessa, saan kulkea virran mukana.

kide_1_2020_opiskelua_alumni3.jpg

Parhaillaan Keihtä koordinoi Lapin liitossa työllistämistä edistävää monialaista yhteispalvelua, joka tunnetaan myös nimellä ”Lapin TYP”. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Lapin TE-toimisto, KELA ja Lapin 21 kuntaa. Verkostossa selvitetään työttömien henkilöiden palvelutarpeet, suunnitellaan tarvittavat palvelut ja vastataan prosessien etenemisestä ja seurannasta. Lisäksi Keihtä vastaa yhteisten käytäntöjen ja asiakasprosessien kehittämisestä. Työpöydällä on siis melkoinen paletti.

– Toimintaa ja monialaisuutta on vaikea selittää tyhjentävästi, mutta keskeisenä hakusanana työssäni on ”työllistymistä edistävä”.

Vaikka verkostojen, toimijoiden ja tapojen kirjo välillä ahdistaa, Keihtä tunnustaa nauttivansa tilanteesta, joka ulkopuoliselle näyttäytyy monimutkaiselta.

– Olen aina tykännyt systeemiteorioista, ja opintojen teoreettinen pohja antaa kehittämistyöhön oivalliset raamit. Etsin toimintamalleja, pohdin syy-seuraussuhteita ja mietin, mikä siinä kaikessa on minun roolini. Asiat eivät vain tapahdu, vaan saan olla itse mukana muutosten mahdollistajana.

kide_1_2020_opiskelua_alumni2.jpg

Tuija Keihtä (kuvassa toinen oikealta)
Johtava työllisyysasiantuntija, Lapin liitto

  • Syntynyt 1966 Rovaniemellä
  • Talentia Lappi ry:n valitsema Vuoden sosiaalitapaus 2000
  • Valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineena sosiaalityö 2008
  • Harrastaa monipuolista liikuntaa vuodenajan mukaan, luonnossa liikkumista, lukemista ja opiskelua