Taide ja muotoilu
Anniina Koivurova, taustallaan pensaita Lapin yliopiston piha-alueella. Kuva: Ville Rinne.
Taidehistorian professori Anniina Koivurova. Kuva: Ville Rinne.

Anniina Koivurova taidehistorian professoriksi

24.8.2023

TaT Anniina Koivurova on aloittanut taidehistorian professorina taiteiden tiedekunnassa elokuun alussa.

Professuurin opetus- ja tutkimusalana on moderni ja nykytaide kuvataidealan ja muotoilun viitekehyksessä. Lisäksi professuurin tehtävissä painottuu arktisen ja pohjoisen taiteen tutkimus.

– Taidehistoria on nykyisin moni- ja poikkitieteellistä: siinä tarkastellaan koko visuaalisen kulttuurin kenttää niin historiallisista, kulttuurisista kuin yhteiskunnallisista näkökulmista. Vakiintuneita tulkintoja haastetaan monitahoisilla kysymyksenasetteluilla taideteoreettisesti ja filosofisesti, Anniina Koivurova kuvailee.

Lapin yliopistossa taidehistoriaa voi opiskella sivuaineena. Opinnot ovat avoimia kaikille Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston kautta myös kaikille kiinnostuneille.

– Taidehistoria on monin tavoin yleissivistävää. Kaikkien taidealalla toimivien on tärkeää tuntea oman genrensä historia. Lisäksi taidehistoriaa opiskelemalla saa käsityksen taiteen ja kulttuurin muutoksista yhteiskunnassa. Kun ymmärtää näiden erilaisten viitekehysten vaikutuksia, ymmärtää paremmin myös nykypäivää, Koivurova toteaa.

Tuore professori katsoo, että hän voi työllään vahvistaa yliopiston tehtävää – pohjoisten yhteisöjen ja pohjoisen taiteen moninaisuuden huomioimista – taidehistorian ja visuaalisen kulttuurin näkökulmasta. Yksi pohjoisen taidehistorian tutkimuksen ja opetuksen keskeinen aihealue on dokumentoida ja tutkia lappilaisten taiteilijoiden tuotantoa. Aiemmassa tehtävässään Rovaniemen taidemuseon aluetyössä Koivurova aloitti taidemuseon toimialueelle kuuluvien Lapin kuntien taidekokoelmien inventoinnin.

– Myös pohjoisista kuvanveistäjistä kaivataan tutkimusta. Lisäksi aion vielä palata Lapissa jälleenrakennusvuosina toimineen taiteilija-taidepedagogi-avustustyöntekijä Naomi Jackson Grovesin taiteeseen ja tarinaan: aiemmin olen tutkinut hänen kokoelmaansa, joka sisältää lappilaisten koululaisten piirustuksia, maalauksia ja paperileiketöitä Lapin jälleenrakennusvuosilta 1946–1947.

Anniina Koivurova ja Tuija Hautala-Hirvioja katsovat järvimaisemaa kivikkoisen vaaran päällä.
Taidehistorian emeritaprofessori Tuija Hautala-Hirvioja ja taidehistorian professori Anniina Koivurova tutkivat Möötikkärakan maisemaa Rovaniemellä. Kuva: Päivi Granö.

Anniina Koivurova

  • Lapin yliopiston taidehistorian professori elokuun alusta 2023 lähtien
  • Toiminut taidehistorian, nykytaiteen, taiteen ja kulttuurin sekä kuvataidekasvatukseen opetus- ja tutkimustehtävissä Lapin yliopistossa vuosina 1997–2020 sekä Rovaniemen taidemuseon aluetyön amanuenssina vuosina 2020–2023
  • Valmistunut taiteen tohtoriksi vuonna 2010 Lapin yliopistossa
  • Tutki väitöskirjassaan, millaisena sosiaalisena ja normeja asettavana tilana koulu näyttäytyy seitsemäsluokkalaisten koululaisten kuvissa ja kertomuksissa ja millainen estetiikka on mahdollista ja hyväksyttävää koulussa
  • Ollut mukana Lapin kulttuurista jälleenrakennusta tutkivassa Feeniks-hankkeessa sekä Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen -hankkeessa, joissa tutki Lapin jälleenrakennusajan lasten piirustuksia, paperileiketöitä ja maalauksia sekä Kansanavun piirustuskilpailuaineistoa vuosilta 1946–1947
  • Viime vuosina julkaissut artikkeleita muun muassa Rovaniemen taidemuseon työpajatoiminnasta sekä Lokakuun ryhmän toiminnasta ja taiteesta vuosina 1933–1951
  • Näyttelyitä mm. Naomi Jackson Grovesin kokoelmaan liittyvästä tutkimuksesta, omaa taidettaan hän on esitellyt pääosin yhteisnäyttelyissä
  • Lapin aluetaidemuseotyössä (2020–2023) kuratoinut näyttelyitä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta ja vetänyt Taidetestaajat-toimintaa ja työpajoja
  • Asiantuntijatehtäviä mm. Leader Pohjoisin Lappi -ryhmän kulttuuristrategian suunnittelussa sekä Northern Art Networkin kansainvälisessä arktisessa taiteen tutkimus- ja näyttelytoiminnassa

Lisätietoja:

Taidehistorian professori Anniina Koivurova, p. 040 578 0878, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi