Uutiset 2014

Creative Connections - kuvataidelähtöinen lähestymistapa eurooppalaisuuteen

27.10.2014

Creative Connections -seminaarissa 14.11.2014 tarkastellaan pohjoissuomalaisia juuria ja yhteyksiä Eurooppaan. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan identiteetin rakentumista ja sen visuaalisia tulkintoja. Seminaari päättää kolmivuotisen kuutta eurooppalaista maata yhdistävän kuvataidekasvatuksen tutkimushankkeen.

Seminaarin avaussanat lausuu opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallituksesta. Seminaarissa puheenvuoron käyttävät tutkijat ja hankkeeseen osallistuneet peruskoulujen ja lukioiden opettajat Utsjoelta, Muurolasta ja Oulusta. Seminaari järjestetään Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa 14.11.2014 kello 12.15–15.45.

Seminaari liittyy Creative Connections -hankkeeseen, jossa on kehitetty ja tutkittu erilaisia kuvataidelähtöisiä lähestymistapoja ja näkökulmia eurooppalaiseen kansalaisuuteen. Hankkeen tutkimusryhmä on koottu yhteistyöyliopistojen post doc -tutkijoista, tohtoriopiskelijoista sekä opinnäytetyöntekijöistä. Hankkeen keskiössä on ollut koulujen oppilaiden käsitykset paikallisista, kansallisista ja eurooppalaisista identiteeteistä sekä niiden suhteista.

Taiteiden tiedekunnasta hankkeen tutkijoina ovat toimineet professori Mirja Hiltunen ja yliopisto-opettaja Annamari Manninen. Kokonaisuudessa ovat työskennelleet lisäksi kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela ja soveltavan kuvataiteen professori Glen Coutts sekä kolme kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijaa tutkimusapulaisina.

Creative Connections on ollut yhteistyö- ja tutkimusprojekti (2012–2014), jossa on ollut mukana Lapin yliopiston lisäksi viisi eurooppalaista yliopistoa Englannista, Tšekin tasavallasta, Irlannista, Portugalista ja Espanjasta sekä yhteensä 25 koulua. Hanke on rahoitettu Euroopan komission Comenius-ohjelman tuella.

Kuvataidekasvatuksen tutkimusseminaari

Taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen opiskelijoille ja tutkijoille suunnatussa tutkimusseminaarissa 14.11.2014 kello 9.00–11.00 keskitytään hankkeen menetelmällisiin valintoihin lähinnä toimintatutkimuksen viitekehyksessä. Lehtori Dervil Jordan esittelee Irlannissa toteutettua tutkimusta ja yliopisto-opettaja Annamari Manninen Lapin yliopistosta avaa oman väitöstutkimuksensa lähtökohtia. Heidän lisäkseen kaksi kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijaa, Henna Korpela ja Terhi Karuvadiyil kertovat hankkeen yhteydessä toteuttamistaan pro gradu -tutkielmista.

OHJELMA.docx

Näyttely

Creative Connections -näyttely esittelee hankkeessa koottua eurooppalaisten nykytaiteilijoiden teoksista koostuvaa nettigalleriaa sekä oppilaiden kuvataiteellista prosessia ja teoksia. Näyttelyn yhteydessä esitellään hankkeen verkkosivustoa ja oppimateriaaleja sekä julkistetaan hanketta esittelevä digitaalinen katalogi. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatus on koonnut hankkeen verkkosivustolle taideteosgallerian, jonka tavoitteena on luoda ja tukea lasten ja nuorten aktiivista maidenvälistä kulttuurista dialogia.

Näyttelyn avajaiset ovat 14.11.2014 kello 15.45 alkaen, Galleria Kajo 1:ssä. Näyttely on avoinna 15.12.2014 asti.

Lisätietoja:

Professori Mirja Hiltunen
puhelin 040 484 4373
mirja.hiltunen (at) lapland.fi
Yliopisto-opettaja Annamari Manninen
puhelin 040 4844368
annamari.manninen (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT