Digigo-hankkeen uutiset
 
digigo.jpg

DigiGO! -hanke kouluttaa Lapin perus- ja lukioasteen opettajia

11.10.2017

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoima DigiGO! -hanke järjestää 10.10.-11.10.2017 peruskoulun ja lukion opettajille suunnatun kaksipäiväisen koulutuksen, jonka aiheena ovat Leikillisyys ja pelit opetuksessa- ja Monilukutaito.

Koulutuksissa käsitellään mm. leikin ja pelien merkitystä ja roolia oppimisessa ja opetuksessa sekä tutustutaan monilukutaitoon yhtenä perus- ja lukio-opetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien laaja-alaisena aihekokonaisuutena—mitä monilukutaito on ja miten sen kehittymistä voitaisiin tukea jokaisessa oppiaineessa. Kouluttajina toimivat yliopistotutkija, dosentti Marjaana Kangas ja apulaisprofessori, dosentti Päivi Rasi Mediapedagogiikkakeskuksesta.

Koulutukset liittyvät DigiGO!-hankkeen tavoitteisiin kehittää ja pilotoida digitaalisia taitoja vahvistavaa opetusta ja tuutorointia. Aiemmin keväällä ja syksyllä DigiGO-koulutusta on tarjottu myös ohjelmoinnista, robotiikasta ja älykkäistä järjestelmistä. Kouluttajina toimivat Lapin ammattikorkeakoulun lehtorit.

Vuoden alussa käynnistyneen DigiGO!—Digitalisaatio koulutuksessa, oppimisessa ja osaamisessa –hankkeen (2017–2019) tavoitteena on TVT-taitojen vahvistamisen lisäksi selvittää edellytyksiä rakentaa maakunnallinen koulujen yhteistyöverkosto. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja koulutuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin kunnissa sekä tukea koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista Pohjois-Suomessa.
DigiGO!-hankkeen toteutuksesta vastaavat Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja harjoittelukoulu sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoituksen ovat myöntäneet Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

digigo_logot2_pien3.jpg

Lisätietoja:

www.ulapland.fi/digigo

Tuija Turunen, dekaani, professori hankkeen johtaja
Saana Korva, hankkeen projektipäällikkö

etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

LUC/Viestintä/J-EK