Yhteiskunta
 
promeq_web.jpg

Hallintoa tutkitaan ja kehitetään sosiaalisen markkinoinnin keinoin

2.12.2016

Hallinnon Tutkimuksen Päivät pidettiin marraskuussa 2016 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Päiville osallistui lähes 200 hallinnon tutkijaa ja kehittäjää sekä muutama ulkomainen vierailija. Teemana oli tutkimustiedon merkitys päätöksenteossa.

Professorit Antti Syväjärvi ja Sari Rissanen PROMEQ-hankkeesta vetivät sosiaali- ja terveysalaa käsittelevää työryhmää, johon oli valikoitunut yhdeksän tutkimuspaperia. Yhtenä niistä Syväjärvi ja Rissanen esittelivät PROMEQin osahankkeen ”tulevaisuuden strategiat ja politiikkasuositukset”. Esitys valotti sosiaalisen markkinoinnin yhteyttä julkishallinnon tutkimukseen ja havainnollisti myös laajemmin konsortion tutkimusasetelmaa. Työryhmässä esitys sai erinomaisen vastaanoton.

PROMEQ oli esillä myös puheenvuorossa, joka käsitteli Suomen Akatemian strategisen tutkimusrahoituksen tulevaisuutta. Tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith valtioneuvoston kansliasta esitteli käynnissä olevia tutkimuksen malleja ja hyviä käytänteitä. Hän korosti, että strateginen tutkimus palvelee hyvin myös perustutkimusta.

Lisätietoja:
Antti Syväjärvi, dekaani, professori, hallintotiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Puhelin +358 400 606 244
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LY/Viestintä