Uutiset 2009
 

Harjoittelija Lapin yliopistosta

3.12.2009

Työnantajat voivat lähettää harjoittelupaikkatarjouksia Lapin yliopistolle 8.12.2009 asti, mikäli he hakevat yliopistolta tukea harjoittelijan palkkakustannuksiin vuodelle 2010.

Harjoittelupaikkatarjouksen voi tehdä valtakunnallisella yliopistojen rekrytointipalveluiden Aarresaaren sivustolla www.aarresaari.net/harjoittelutarjouslomake.htm.

Oikeustieteen opiskelijoille tarjottavien harjoittelupaikkojen osalta 8.12.2009 on ehdoton takaraja, sillä oikeustieteen tiedekunta päättää tuettavista paikoista joulukuun tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Muiden tiedekuntien opiskelijoille harjoittelupaikkoja voi tarjota vielä alkuvuodesta 2010. Kokonaan itse rahoittamiaan paikkoja työnantajat voivat tarjota ympäri vuoden.

Harjoittelun aikana työnantaja saa työyhteisöönsä yliopisto-opiskelijan työpanoksen ja ajankohtaisen osaamisen. Samalla työnantaja saa tietoa tutkinnon sisällöstä ja laadusta sekä tilaisuuden tutustua tulevaisuuden asiantuntijaan. Opiskelijalle harjoittelu on tärkeä oppimistilaisuus ja yksi työkalu, jonka avulla hän voi sijoittua työelämään opintojen jälkeen.

Harjoittelun tavoitteena on jäsentää ja syventää opiskelijan tietoja ja taitoja. Harjoittelijan työtehtävien on oltava opiskelijan oppimista tukevia ja mahdollistettava saadun koulutuksen soveltaminen. Kestoltaan harjoittelu on yleensä kolme kuukautta, ja harjoittelijalle on nimettävä ohjaaja työpaikalta harjoittelun ajaksi.

Lisätietoja:
Harjoittelupaikkatarjoukset: www.aarresaari.net/harjoittelutarjouslomake.htm
Muita lisätietoja:
Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalvelut, p. 040 484 4477, 040 484 4476, www.ulapland.fi/rekry
www.aarresaari.net

LaY/Viestintä/SV