Yhteiskunta
 
Active Arctic hankekuva tunnuksen kanssa net.jpg

Hyvinvointi- ja IT-alan yritykset kohtaavat toisensa Lapissa

24.1.2022

Active Arctic -hankkeessa kehitetään yhdessä lappilaisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa digitaalisia ratkaisuja hyvinvointialalle.

Lapissa ei ole täysin vielä hyödynnetty digitalisaation mahdollisuuksia harvaan asutun seudun hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Vastassa on suuri digitalisaation muutos, jota ohjaavat Euroopan unionin linjaukset digitaalisten taitojen, infran sekä palveluiden saavutettavuuden osalta. Koronaepidemia on tuonut esiin akuutin tarpeen vauhdittaa erityisesti mikro- ja pk-yritysten digitaalista liiketoimintaosaamista.

Digitalisaatiolla voidaan edistää palveluiden saavutettavuutta, kustannustehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Digitaalisuuden haltuunotto vaatii uutta osaamista, innovaatioita, palveluiden yhteensovittamista ja yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä.

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston uudessa Active Arctic -hankkeessa kehitetään harvaan asuttujen seutujen väestön tarpeiden pohjalta uuteen teknologiaan perustuvia hyvinvointialan liiketoimintamalleja ja ratkaisuja. Hanke tukee lappilaisten palvelutuottajien ja teknologiakehittäjien yhteistyötä hyödyntäen digitaalisia innovaatiohubeja (DIH), joissa yhdistyvät toimijoiden välinen osaaminen, oppiminen, investoinnit ja yhteistyö.

Active Arctic – Digitaaliset ympäristöt ja ratkaisut harvaan asuttujen alueiden hyvinvoinnin ja yritysten tukena -hankkeesta

Hankeaika: 1.8.2021–31.8.2023
Toteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija) ja Lapin yliopisto
Budjetti ja rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on 499 975 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 399 979 €.

 

Lisätietoja:

Ella Björn, projektipäällikkö
Lapin yliopisto
ella.bjorn(at)ulapland.fi

Tuuli Tikkanen, projektipäällikkö
Lapin AMK
tuuli-maria.tikkanen(at)lapinamk.fi