AIE_web.jpg

Ilmoittaudu nyt: Arktisen inklusiivisen kasvatuksen verkko-opintojakson pilotti kevätlukaudella

7.12.2020

Arctic Five -yhteistyössä kehitetty viiden yliopiston yhteinen, 10 opintopisteen laajuinen opintojakso järjestetään ensimmäistä kertaa kevätlukukaudella 2021. Opintojakson aikana opiskelija syventää ymmärrystään koulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista Arktisella alueella, erityisesti liittyen inklusiiviseen kasvatukseen, moninaisuuteen ja saamelaisiin alkuperäiskansana.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa soveltaa inklusiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan tutkimustietoa. Opiskelija oppii analysoimaan heterogeenisten ryhmien opettamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Lisäksi opiskelija syventyy saamelaissisältöihin, kuten kolonisaation vaikutuksiin koulutuksessa.

Opintojakso on 10 opintopisteen laajuinen ja koostuu kolmesta moduulista:

1. Educational Challenges in the Arctic – Education for all (5 ECTS)
2. Inclusive Education and Pedagogy (2,5 ECTS)
3. Sámi Presence in Educational Settings (2,5 ECTS)

Opiskelija voi itse päättää, montako moduulia hän opiskelee. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 18.1.-31.5.2021 välisenä aikana.

Tarkempi aikataulu ja lisätietoja löytyy kurssin verkkosivuilta.

Arctic Five -yliopistoyhteistyöstä

Opintojakso toteutetaan Arctic Five -yliopistojen (Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Luleå University of Technology, Umeå University ja UiT The Arctic University of Norway) yhteistyönä ja se tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella kansainvälisessä ympäristössä.

Opintojakso on avoinna Arctic Five -yliopistojen opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Myös opettajat ovat näistä viidestä yliopistosta. Opintojakso on maisteritasoinen ja opetuskieli on englanti. Opintojakso on toteutettu pohjoismaisella Nordplus Higher Education -rahoituksella.

Opiskelija voi sisällyttää opintojakson valinnaisiin opintoihinsa tai korvata sillä erikseen sovittavia opintoja. Ilmoittautuminen on nyt auki Weboodissa.

Lisätietoja

Outi Kyrö-Ämmälä
Varadekaani, yliopistolehtori
Kasvatustieteiden tiedekunta
outi.kyro-ammala(at)ulapland.fi
Puh. +358 40 5293 493

Erika Sarivaara
Saamen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden tiedekunta
erika.sarivaara(at)ulapland.fi
Puh. + 358 40 4844 250