Yhteiskunta
 
20161026-_MG_2665-Pano-2.jpg

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus vieraili yliopistolla

26.10.2016

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus, taideostolautakunta ja toimiston henkilökunta vierailivat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa 26.10.2016. Vieraille esiteltiin yliopiston toimintaa rehtori Mauri Ylä-Kotolan johdolla.

Rehtori Mauri Ylä-Kotola esitteli vieraille taiteiden tiedekunnan toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi hän loi katsauksen myös muiden tiedekuntien ja erillisyksiköiden toimintaan. Taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja kiitti rahastoa Rovaniemen Taidemuseon ystävät ry:n puolesta. Hän kertoi, että Wihurin rahaston tuki mahdollistaa erilaisten luentojen, tutustumiskäyntien ja -matkojen järjestämisen. Vuonna 2005 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää Rovaniemen taidemuseon toimintaa ja tutkimustyötä sekä syventää jäsentensä kuvataiteen tuntemusta.

Yliopiston esittelyn jälkeen vieraat tutustuivat järjestyksessään 41. vierailevan taiteilijan, tamperelaisen Teemu Saukkosen työskentelyyn tiedekunnan tiloissa. Wihurin rahaston stipendiohjelma mahdollistaa kaksi kertaa vuodessa vierailevan taiteilijan työskentelyn kolmen kuukauden ajan tiedekunnan tiloissa. Ohjelma perustuu Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston ja Wihurin rahaston kokoelman pohjalle rakentuvaan kolmikantayhteistyöhön, joka aloitettiin vuonna 1995. 

Saukkonen oli erittäin tyytyväinen saamastaan mahdollisuudesta työskennellä Rovaniemellä, jossa hän kertoi työskennelleensä syyskuun alusta lähtien intohimoisesti Galleria Valon -näyttelyä varten. Saukkosen Vegetarians of Love -näyttely avataan Arktikumissa Galleria Valossa 12.11.2016. Näyttelyn lisäksi Saukkonen luennoi taiteesta sekä Lapin yliopistolla että Taidemuseolla.    

Vierailunsa lopuksi vieraat tutustuivat taiteiden tiedekunnan gallerioihin yliopisto-opettaja Leila Lipiäisen johdolla.

Vierailuun osallistuivat Wihurin rahaston hallituksesta hallituksen puheenjohtaja professori Erkki Leppävuori, kauppatieteiden maisteri Vesa Kauppinen, emeritaprofessori Päikki Priha, filosofian tohtori Seija Sihvola ja ekonomi Tapani Väljä. Taideostolautakunnasta mukana olivat kuvanveistäjä Pekka Kauhanen ja taidehistorian dosentti Liisa Lindgren. Rahaston toimistosta mukana olivat asiamies Arto Mäenmaa, kiinteistöpäällikkö Jukka Lehmusvirta ja asiamiehen sihteeri Tuire Sauvala.

20161026-_MG_2725.jpg

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Wihurin rahaston hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Säätiön hallitukseen, joka edustaa säätiötä ja hoitaa sen asiat, kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan.

Säätiön hallitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää seuraavan vuoden talousarviosta, sijoituspolitiikasta, jaettavan avustus- ja palkintosumman suuruudesta sekä tavasta, millä apurahat ja palkinnot jaetaan. Hallituksen esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Kuvat: Marko Junttila

LY/Viestintä/OT