Ikavalko_AntoninHalas.jpg
Kuva: Antonin Halas

Johanna Ikävalko Arktisen keskuksen johtajaksi

18.12.2020

Lapin yliopiston rehtori on Arktisen keskuksen johtokunnan esityksestä nimennyt dosentti Johanna Ikävalkon Arktisen keskuksen johtajaksi seuraavalle viisivuotiskaudelle. Ikävalko aloittaa tehtävässä helmikuun alussa.

Ikävalkolla on laaja kokemus arktisesta tutkimuksesta, tiedepolitiikasta ja niihin liittyvistä johtamistehtävistä. Hän työskentelee tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksessa, jossa hänen tehtävänsä liittyvät ilmastonmuutoksen tietotarpeisiin ja Arktisen neuvoston AMAP-työryhmän politiikkasuosituksiin. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevana virkamiehenä, Ilmatieteen laitoksen merentutkimusyksikön päällikkönä ja MTK:n ympäristöjohtajana. Tutkimustaustaltaan hän on polaaribiologi.

– Otan kiitollisena vastaan tehtävän Arktisen keskuksen johtajana. Arktinen keskus on kansainvälisestikin mitattuna aivan ainutlaatuinen ja valintani sen johtajaksi on kunnia-asia. Uskon, että laaja johtamiskokemukseni sekä hyvin monipuolinen asiantuntijuuteni liittyen arktisuuteen hyödyttää niin organisaatiota kuin koko sen yhteistyökenttää. Minulla on sydämessä palo tieteeseen, taiteeseen ja kulttuuriin, jotka kaikki yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla Arktisessa keskuksessa, Ikävalko sanoo. 

Arktisen keskuksen johtajat valitaan viisivuotiskausiksi. Erona aiempaan on, että alkavalla kaudella johtajan työhön ei ole yhdistetty tutkimusvelvoitetta. Arktisen keskuksen johtajana 2015 - 2020 työskennellyt Timo Koivurova jatkaa tutkimusprofessorina.

Rehtori Antti Syväjärvi kiittää Koivurovaa tämän johtajakaudesta.

– Koivurova onnistui omalla kaudellaan erinomaisesti ja osaltaan vahvisti Arktisen keskuksen roolia arktisten asioiden ja politiikan ytimessä. Aivan erityisesti tämä näkyi Suomen puheenjohtajuuskaudella Arktisessa neuvostossa. Arktisen keskuksen asema kansallisesti ja kansainvälisesti on nyt vahva. Koivurova jatkaa tutkimustyötään yhtenä johtavista arktisten kysymysten asiantuntijoista, Syväjärvi sanoo.

Lapin yliopiston Arktinen keskus on monitieteinen tutkimuslaitos, joka keskittyy myös arktisen tiedon popularisointiin ja tutkitulla tiedolla vaikuttamiseen. Keskuksessa on noin 60 työntekijää ja sen toiminta on hyvin kansainvälistä.

Lisätietoja:
Rehtori Antti Syväjärvi
p. 0400 606 244, antti.syvajarvi@ulapland.fi