Yhteiskunta
 

Julkaisu: Halut hallitsevat maailmaa

25.8.2016

Jos haluamme ymmärtää ihmistä ja ihmisen elämää, arvoja ja käyttäytymistä, ”halu” ja ”haluaminen” ovat kaksi keskeistä käsitettä. Halu houkuttaa ja pelottaa, mutta aina se on läsnä.

Suomessa puhutaan paljon tarpeista ja tarpeiden tyydyttämisestä. Tarve on kuitenkin alisteinen halulle: kun haluamme jotakin, tarvitsemme välineet halun toteuttamiseksi. Jos haluaa olla terve, tarvitsee terveellistä ravintoa ja runsaasti liikuntaa. Kaiken takana on kuitenkin halu olla terve. Halut hallitsevat ihmisten maailmaa, eivät tarpeet. Miksi haluja ei ole tutkittu ja käsitelty enemmän ja paremmin? Timo Airaksisen ja Heta Gyllingin uutuuskirja Elää halun kanssa: Filosofisia näkökulmia haluihin ja haluamiseen korjaa osaltaan tätä puutetta.

Kirjassa esitellään aluksi halun määritelmiä ja oikeita (loogisia) tapoja puhua halusta. Tässä Platon on tietenkin tärkeä lähde, mutta vain lähtökohtaisesti. Suuri historiallinen kysymys kuuluu näin: haluammeko siksi, että meiltä puuttuu jotakin, vai onko tämä vain erikoistapaus? Haluamme rahaa, jos olemme rahattomia. Mutta myös rikkaat haluavat rahaa, lisää rahaa – mitä heiltä puuttuisi? Halun määritelmien tutkiminen paljastaa jotakin olennaista halun ja haluamisen luonteesta.

Kirjassa pohditaan myös haluamisen epäonnistumista tai halun irrationaalisuutta, kuten termi kuuluu: tahdon heikkous, itsepetos, maniat, addiktiot ja itsetuhoiset halut vaivaavat ihmistä ja haittaavat elämää. Itsetuhoiset halut käyvät esimerkistä: onko mahdollista haluta jotakin, joka on haluajalle itselleen pahaa ja haitallista, jos haluaja tietää tämän? Yleensä ajatellaan, että halu kohdistuu omaan hyvään. Ristiriita on ilmeinen ja filosofisesti kiinnostava.

Seuraavaksi pohditaan halun toteutumista sellaisilla kulttuurin alueilla kuin leikki, viihde, huvitus ja urheilu; mikä onkaan tärkeämpää nykyihmiselle? Halun toteumilla on myös pimeä puolensa, kuten sota: mitä sotivat osapuolet oikeastaan haluavat? Tärkeää on ymmärtää myös halua ja tarvetta terveyteen ja kestävään kehitykseen. Kirjassa pohditaan aikalaisanalyysin keinoin yhteiskuntamme ongelmia ja niiden ymmmärtämisen vaikeuksia.

Teoksen viimeinen luku on ”Halut ja kulttuurit”. On selvää, että halut määräytyvät myös kulttuurisesti ja kulttuurin vallitsevien arvojen perusteella. Muslimikulttuurin arvot ovat joskus erilaiset kuin suomalaisten kristittyjen arvot. Naisten halut eroavat usein miesten haluista ja nuorten halut vanhojen haluista. Tärkeintä on kuitenkin keskittyä kulttuurien väliseen ymmärtämiseen, joka tuntuu tänä päivänä olevan kadoksissa. Uusien kulttuurien tulo Suomeen tekee ymmärtämisen ajankohtaiseksi välttämättömyydeksi. Miten ymmärtää muita kulttuureja ja niiden edustajia? Mitä ja miten he haluavat, mikä heistä on haluttavaa? Miksi niin monet halut ovat tuomittuja pahoiksi, kielletyiksi ja jopa rangaistaviksi? Halu koetaan monesti vaaralliseksi mielentilaksi, miksi?

Muuttuvan maailman ja kulttuurien kohtaamisen ymmärtämisen ja hallinnan ytimessä on vaatimus ymmärtää ihmisten haluja, tarpeita ja arvostuksia, omiamme unohtamatta.

Elää_halun_kanssa_kansi_RGB_web.jpg

Teoksen tiedot
Elää halun kanssa
Filosofisia näkökulmia haluihin ja haluamiseen
Timo Airaksinen & Heta Gylling

ISBN 978-952-310-965-0
Lapland University Press 2016

Saatavuus
Juvenes-verkkokauppa

Tekijöiden yhteystiedot

Timo Airaksinen
Filosofian emeritusprofessori (Helsingin yliopisto)
timo.airaksinen@helsinki.fi
050 415 4913

Heta Gylling
Käytännöllisen filosofian dosentti (Helsingin yliopisto)
oikeusfilosofian dosentti (Lapin yliopisto)
heta.gylling@helsinki.fi

Kustantajan yhteystiedot
Lapland University Press
Anne Koivula
lup@ulapland.fi
040 539 5297

Tiedote/Lapland University Press