Yhteiskunta
 

Julkaisu: Vuorovaikutus on tutkijoiden keskeinen ammattitaito

20.9.2016

Professori Timo Aarrevaara ja tutkija Kirsi Pulkkinen ovat julkaisseet raportin, jossa tarkastellaan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien hankkeiden vuorovaikutusta.

Raportissa tarkastellaan kolmentoista Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman hankkeen vuorovaikutustoimintaa. Rahoitetut hankkeet kiinnittyivät kolmeen temaattiseen ohjelmaan: teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot, ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi sekä tasa-arvoinen yhteiskunta.

Timo Aarrevaaran mukaan moni tutkimusryhmä rakensi hankkeensa siten, että vuorovaikutus oli mukana jo tutkimustehtävän määrittämisessä ja hankkeen suunnittelussa. Tutkimushankkeet hyödynsivät proaktiivisia vuorovaikutusta edistäviä käytäntöjä, jotka menivät perinteistä tiedeviestintää pidemmälle ja toivat sidosryhmät jatkuvaksi osaksi hanketta.

– Käytäntö, jonka mukaan tiedon tuottaminen ja vuorovaikutus ovat jo suunnitteluvaiheesta asti osa hankkeita, vahvisti tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tuotti hankkeille voimavaroja. Näiden lähtökohtien tunnistaminen ja määrittely on edistänyt hankkeiden menestymistä Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksessa, Aarrevaara sanoo.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto toteutti ensimmäisen hakukierroksen keväällä 2015. Hakukierroksella rahoitusta sai 16 poikkitieteellistä hanketta. Vuositasolla Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituspäätökset ovat noin 55 miljoonaa euroa.

Raportti ”Societal Interaction of Science in Strategic Research Council Funded Projects” on osa EU/FP7-hanketta ”Public Engagement Innovations for Horizon 2020” (http://pe2020.eu).

Raportti löytyy täältä

Lisätietoja

Professori Timo Aarrevaara, Lapin yliopisto, 040 484 4267
Tutkija Kirsi Pulkkinen, Lapin yliopisto, 040 484 4191
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LY/Viestintä/OT