Kasvatus ja oppiminen
Senioreiden medialukutaidot web.jpg
Kuva: Marko Junttila

Kansainvälinen rahoitus senioreiden kriittisten medialukutaitojen kehittämiseen

22.11.2022

Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelmasta on myönnetty rahoitus konsortiohankkeelle, jossa pilotoidaan senioreille suunnattuja kriittisen medialukutaidon koulutuksia Espanjassa, Italiassa ja Suomessa. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan osuus rahoituksesta on 110 799 euroa.

SUM-konsortiohanketta koordinoi espanjalainen Associació Verificat -yhdistys, joka on keskittynyt faktantarkistukseen ja kriittisen medialukutaidon koulutuksiin. Hankepartnereita ovat Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja italialainen yritys Housatonic, joka on erikoistunut työpajojen suunnitteluun ja fasilitointiin sekä digitaaliseen viestintään.

Professori Päivi Rasi-Heikkisen mukaan yli 65-vuotiaiden kriittisiä medialukutaitoja on tutkittu ja tuettu selvästi vähemmän kuin heidän teknisiä taitojaan käyttää digitaalisia laitteita, sovelluksia ja medioita.

– Kriittisillä medialukutaidoilla tarkoitetaan taitoja arvioida kriittisesti medioissa esitettyä informaatiota ja sen luotettavuutta sekä taitoja jakaa ja tuottaa luotettavaa informaatiota. Yksi ajankohtaisista haasteista on tunnistaa verkossa leviävää mis- ja disinformaatiota, Rasi-Heikkinen kuvailee.

Misinformaatio tarkoittaa väärää tai puutteellista tietoa, jota levitetään luottaen sen oikeellisuuteen. Disinformaatio on tietoisesti jaettua väärää tietoa, jonka tarkoituksena on johtaa harhaan.

SUM-hankkeessa näihin haasteisiin pureudutaan yhteiskehittämällä ja pilotoimalla innovatiivisia, senioreiden vertaisoppimiseen perustuvia kriittisen medialukutaidon koulutuksia ja tukimateriaaleja.

– Yhdistyksillä on Suomessa merkittävä rooli senioreiden medialukutaitojen tukemisessa. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä kotimaisten yhdistysten kanssa, ja nyt pääsemme kansainväliseen yhdistysyhteistyöhön.

Hankkeessa pilotoidaan senioreille suunnattuja kriittisen medialukutaidon koulutuksia Espanjassa, Italiassa ja Suomessa. Lisäksi tuotetaan koulutusten järjestäjille suunnattu opas, joka tullaan julkaisemaan seitsemällä kielellä. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta varmistaa hankkeessa kehittämistoiminnan tutkimusperustaisuuden. Päivi Rasi-Heikkinen vastaa hankkeessa Lapin yliopiston osuudesta. Lisäksi hankkeessa tulee työskentelemään nuorempi tutkija Tero Luksua.


Seniors United against Misinformation (SUM) – Peer Learning Media Literacy Initiative for Seniors

  • Toteuttajat: Associació Verificat (Espanja), Housatonic (Italia), Lapin yliopisto ja sidosryhmät
  • Kokonaisbudjetti: 472 842 €, josta Lapin yliopiston osuus 110 799 €
  • Toteutusaika: 15.11.2022–14.11.2024

Lisätietoja

Professori Päivi Rasi-Heikkinen, paivi.rasi-heikkinen(at)ulapland.fi, 040 4844 240