Kasvatus ja oppiminen
Kuvassa luminen metsämaisema talven sinisen hetken aikana.
Kuva: Ulla Kemi.

Kansainvälistä yhteistyötä lasten ja nuorten kasvilukutaidon edistämiseksi

2.2.2023

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on mukana viiden maan yhteistyössä toteutettavassa Erasmus+ -rahoitteisessa Education for Plant Literacy -hankkeessa. Hankkeen avulla lisätään lasten ja nuorten ymmärrystä siitä, mikä on kasvien merkitys maapallon toiminnassa.

”Kasvisokeus” on merkittävä kestävään kehitykseen liittyvä haaste. Se tarkoittaa, että meillä on puutteellinen ymmärrys siitä, miten suuri ja monipuolinen merkitys kasveilla on maapallon toiminnassa. Jos haluamme rakentaa kestävää tulevaisuutta, on välttämätöntä, että ymmärrämme paremmin kasvien merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, ilmastolle ja maapallolle.

Education for Plant Literacy -hankkeessa eurooppalaiset opettajankouluttajat, opetusmenetelmien asiantuntijat ja kasvitieteen tutkijat luovat yhdessä uusia ja innovatiivisia kasveihin liittyviä opetusmateriaaleja ja -menetelmiä kaikille koulutusasteille.

– Ymmärrys kasvien vuorovaikutuksesta kasviyksilöiden, ilmaston ja maaperän välillä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmenen aikana. Mutta muun muassa kasvien pienilmastoa viilentävä vaikutus on monelta osin jäänyt esimerkiksi hiilinielu- ja varastokeskustelun jalkoihin, kertoo Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kestävyys- ja luontokasvatuksen professori Ilkka Ratinen.

Lapin yliopiston vastuulla hankkeessa on erityisesti perusopetuksen alakoulun opetuksen kehittämiseen. Ratisen ohella hankkeeseen osallistuu Lapin yliopistosta kestävyys- ja luontokasvatuksen yliopistonlehtori Ulla Kemi. Kemi on erikoistunut aiemmassa tutkimuksessaan kasvien sopeutumiseen arktiseen ilmastoon ja on nyt laajentamassa tutkimustaan alakoulujen pedagogiikkaan. Osana tätä toteutetaan keväällä 2023 tiedekasvatuksen opintojakso, jossa hyödynnetään Tiedekeskus Arktikumin puutarhaa.

– Kun koululainen näkee, kokee ja tunnistaa erilaisia kasveja, se vaikuttaa merkittävästi hänen luontosuhteeseensa. Asiat muuttuvat tärkeiksi, kun ne tunnistetaan, kertoo Kemi.

Lapin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana koulutusorganisaatioita Tšekistä, Saksasta, Itävallasta ja Alankomaista. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 367 000 €, josta Lapin yliopiston osuus on noin 60 000 €. Hanke on alkanut vuoden 2022 alussa, ja Lapin yliopiston vastuulla oleva osuus alkoi tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

Professori Ilkka Ratinen
050 3449582
ilkka.ratinen(at)ulapland.fi

Yliopistonlehtori Ulla Kemi
040 1905490
ulla.kemi(at)ulapland.fi

https://planteducation.eu/