Kasvatus ja oppiminen
Kesälukio kuva 1_1 web.jpg
Kuvataiteen kurssilla tutustuttiin muun muassa paikan ja maiseman käsitteisiin. Kokonaisuudessa rakennettiin hyönteishotellina toimiva julkinen veistos. Kuvassa yksityiskohtia hotellin elementeistä. Kuva: Mirja Hiltunen

Kesälukiossa kartoitettiin olemassaolon perusteita taiteen ja tieteen keinoin

12.8.2022

Tieteen, taiteen ja lukio-opetuksen yhteistyöhön luotiin uusia lähestymistapoja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen, Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorion ja Turun yliopiston astrobiologian yhteisvoimin.

Tutkimusretkiä kosmokseen -kesälukio toteutettiin 25.7.–5.8.2022 Kevon tutkimusasemalla Utsjoella ja Sodankylän geofysiikan observatoriolla Tähtelässä. Nämä polaarialueen ympäristöt tarjosivat ainulaatuiset puitteet luonnontieteen ja nykytaiteen näkemysten kohtaamiseen ja maailman ilmiöiden monipuoliseen pohtimiseen ja ilmentämiseen.

Toista kertaa järjestetty kesälukio mahdollisti tieteellisen maailmankuvan yhdistämisen taiteen tapoihin tarkastella maailmaa.

– Tämä vuorovaikutus tarjoaa hedelmällisen, konkreettisen tavan tehdä ja tutkia, tuntea ja tulkita olemassaoloa ja sen reunaehtoja, toteavat lukion kolme rehtoria professori Eija Tanskanen Sodankylän geofysiikan observatoriosta, professori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta, FM Juhani Harjunharja Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:stä sekä astrobiologian kokonaisuudesta vastannut dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta.

Kesälukio kuva 1_2 web.jpg
Kukin kurssilainen suunnitteli ja toteutti käyttäjälähtöisesti yhden hyönteishotellin huoneistoista. Kuva: Mirja Hiltunen

Taiteen kurssilla tutustuttiin nykytaiteen moniaistisiin menetelmiin ja prosessinomaisuuteen. Kurssin kantavana teemana oli taiteilijan tutkiva työote, jota sovellettiin niin tehtävissä kuin tarkastelunäkökulmassa. Kokonaisuudessa perehdyttiin ympäristöperformanssiin ja muunlajisten näkökulmiin sekä toteutettiin veistoksellinen hyönteishotelli Utsjoen keskustaan sijoitettavaksi. Kurssilla tarkasteltiin lisäksi saamelaista maailmankuvaa, tähtitaivaan mytologioita ja mielen maisemia kuvittaen ja maalaten. Opetuksesta vastasi professori Mirja Hiltunen ja opettajina toimivat kuvataiteilijat, kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijat Julia Kukkonen ja Hennakaisa Kinnunen taiteiden tiedekunnasta sekä FM Brita Turunen.

Kesälukio kuva 2 web.jpg
Yksi kurssin opettajista, Julia Kukkonen ötökkähotellin installointisuunnitelmia tarkastelemassa. Kuva: Mirja Hiltunen

Havaitseva avaruustiede -kurssin teemoina olivat geo- ja avaruusfysiikka sekä astrobiologia. Kurssilla tutustuttiin maailmankaikkeuden historiaan, Maan eliökunnan syntyyn ja elämän edellytyksiin, avaruuden löytöretkiin, maata suojaavaan magneettikenttään, revontulliin sekä avaruusteknologiaan. Opettajina toimivat professori Eija Tanskanen, FT dosentti Kirsi Lehto, TkT Jouni Envall, FT dosentti Thomas Ulich, FT dosentti Jyrki Manninen, FM Maija Karala, DI Alexandros Binios, FM Juhani Harjunharja ja FM Aleksi Elovaara sekä avustajina maisteriopiskelijat Eetu Leskinen ja Venla Ala-Mutka.

Tutkimusretkiä Kosmokseen -kesälukio vahvisti näkymiä Oulun, Turun ja Lapin yliopistojen monialaiselle tutkimus- ja kehittämisyhteistyölle. Yhteinen kurssitoiminta tarjoaa myös siemenen tiedettä ja taidetta yhdistävän opintopolun rakentamiselle maailman eritasoisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi.

Kesälukio kuva 3 web.jpg
Arktisen aikavaelluksen osuudella syvennyttiin performanssiin ja hetkellisen taiteen dokumentointiin. Neljätoista kilometrin matkalla jokainen metri vie kulkijaa miljoona vuotta eteen- tai taaksepäin. Ihmisen aika on 13,8 miljardia vuotta sitten tapahtuneesta alkuräjähdyksestä aloitettaessa lopussa vain 80 cm. Kuva: Hennakaisa Kinnunen

Mikä on kesälukio?

Kesälukiot ovat 1–2 viikon mittaisia, leirimäisiä opetusjaksoja. Tavallisesta lukiosta kesälukion erottaa lyhyt ja intensiivinen, vain yhteen tai muutamaan aineeseen kerralla keskittyvä opiskelu sekä painotus ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyteen. Kesälukiossa voi suorittaa pakollisia, syventäviä ja soveltavia lukiokursseja ja opintojaksoja. (Lähde: https://kesalukio.fi/kesalukioista/)

Kesälukio kuva 4 web.jpg
Dronen lennätys- ja kuvausharjoitteita Sodankylän geofysiikan observatoriolla. Kuva: Eija Tanskanen

Lisätietoja:


Mirja Hiltunen
Kuvataidekasvatuksen professori, taiteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
mirja.hiltunen@ulapland.fi

Eija Tanskanen
avaruusfysiikan professori, Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorion johtaja
eija.tanskanen@oulu.fi

Kirsi Lehto
Turun yliopisto
klehto@utu.fi