Uutiset 2009
 

Kirsi Kuusikko hallinto-oikeuden professoriksi

9.12.2009

Lapin yliopiston hallitus on ottanut oikeustieteen ja filosofian tohtori Kirsi Kuusikon hallinto-oikeuden professorin tehtävään oikeustieteiden tiedekuntaan 1.1.2010 lukien.

Kirsi Kuusikko on valmistunut Lapin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi 1988, oikeustieteen lisensiaatiksi 1992 ja oikeustieteen tohtoriksi 2000. Oulun yliopistosta hän on valmistunut filosofian kandidaatiksi 1993, filosofian maisteriksi 1994, filosofian lisensiaatiksi 1995 ja filosofian tohtoriksi 1996. Lisäksi Kuusikko on opiskellut lääketiedettä sekä hallinto- ja ympäristöoikeutta Upsalan yliopistossa.

Kirsi Kuusikko on toiminut Lapin yliopistossa eri tehtävissä vuodesta 1987 lähtien. Lisäksi hän on toiminut mm. Suomen Akatemian tutkijatohtorina.  

Lapin yliopiston hallitus muutti oikeuslingvistiikan professorin viran alan oikeuskulttuuriin ja oikeuslingvistiikan professorin työsuhteiseksi tehtäväksi 1.1.2010 lukien. Virka tulee avoimeksi 1.1.2010 lukien. Lisäksi hallitus muutti julkisoikeuden, erityisesti kulutusverotus, lehtorin viran julkisoikeuden ja verotusmenettelyn yliopistonlehtorin tehtäväksi 1.1.2010 lukien.

Lisätietoja:
Markus Aarto
Yhteisöjohtaja
Puhelin 040 484 4000

LaY/Viestintä/OT