Uutiset 2009
 

Koulutusta työnohjaajaksi

22.12.2009

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut järjestää kaksivuotisen ryhmätyönohjaajakoulutuksen yhteistyössä Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluiden sekä Ryhmätyö ry:n kanssa. Koulutus alkaa maaliskuussa 2010.

Työnohjaus on työnohjaajan ja ohjattavan yksilön tai ryhmän vuorovaikutukseen perustuva yhteinen kehittymis- ja oppimisprosessi, jonka tavoitteet, sisällöt, kesto, osallistujat, työskentelypuitteet ja -menetelmät sovitaan yhdessä. Työnohjauksen kautta työntekijät saavat tukea kehittymiselle omassa työssään. Lisäksi ohjausta käytetään yhä enemmän myös työyhteisöjen ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Työnohjauksen kysyntä on viime vuosina kasvanut merkittävästi, ja työnohjaus on laajentunut perinteisiltä aloiltaan eli sosiaali- ja terveysalalta kasvatus- ja opetustyöhön sekä liike- ja yrityselämään.

Nyt alkava koulutus perehdyttää erityisesti ryhmien ja yhteisöjen työnohjaukseen, mutta koulutus antaa valmiudet myös yksilötyönohjaukseen. Moniammatillinen koulutus soveltuu työnohjauksesta kiinnostuneille sekä työnohjaustehtävissä toimiville tai niihin aikoville, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opettajille ja aikuiskouluttajille, psykologeille, teologeille ja lääkäreille. Koulutus soveltuu erityisesti henkilöille, jotka työssään toimivat ryhmien kanssa ja jotka haluavat kehittää itseään ja ammattitaitoaan.

Maaliskuussa alkava kaksivuotinen koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä, ja se sisältää viisi lähiopetusjaksoa Rovaniemellä, Kemissä tai Oulussa, yhteensä noin 30 lähiopetuspäivää. Koulutus koostuu yksilö- ja pienryhmätyöskentelystä sekä noin vuoden kestävästä käytännön jaksosta, jossa opiskelijat toimivat työnohjaajina ja saavat siihen henkilökohtaista työnohjausta. Kouluttajina toimivat psykologi, työnohjaaja ja työnohjaajien kouluttaja Anita Ankkuri-Ikonen ja terveydenhuollon maisteri, psykoterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja Tuula Lahtinen Ryhmätyö Ry:stä.

Haku koulutukseen on 1.3.2010 mennessä erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.ulapland.fi/koke tai www.kotu.oulu.fi, tai avoimella hakemuksella.

Koulutus on maksullinen. Kokonaishinta 6 000 euroa sisältää seminaariopetuksen ja -ohjauksen sekä opintoneuvonnan. Työnohjauksista aiheutuvat kustannukset sekä opiskelijoiden majoitus ja matkakustannukset eivät sisälly osallistumismaksuun. Laskutus tapahtuu lukukausittain tai erikseen sovittavissa erissä.

Lisätietoja:
Heini Sankala, p. 040 733 4297, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, heini.sankala(at)ulapland.fi
Kristiina Simojoki, p. 040 754 7019, Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut, kristiina.simojoki(at)oulu.fi
www.ulapland.fi/koke
www.kotu.oulu.fi

LaY/Viestintä/SV