Yhteiskunta
 

Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakejärjestelyn osapuolet allekirjoittivat esisopimuksen

22.9.2016

Lapin yliopisto, Rovaniemen kaupunki, Kemin kaupunki, Tornion kaupunki sekä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä allekirjoittivat 22.9.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakejärjestelyä koskevan esisopimuksen.

Kaikki osapuolet hyväksyivät selvityshenkilö Hannes Mannisen johdolla syntyneen esisopimuksen päättävissä elimissään kesäkuussa 2016. Lapin yliopiston hallintojohtaja Markus Aarto on syntyneeseen esisopimukseen tyytyväinen.

– Selvityshenkilön johdolla neuvoteltu esisopimus on tasapainoinen kokonaisuus, joka tukee Lapin korkeakouluja kovenevassa kilpailussa korkeakoulusektorilla. Sopimuksen syntyminen osoittaa myös, että Lapissa kyetään toimimaan ratkaisuhakuisesti ja laajakatseisesti silloinkin, kun asiat ovat vaikeita ja niihin liittyy eriäviäkin näkökantoja. Lopulta kaikki asiat on ratkaistavissa neuvottelemalla ja hakemalla sopivaa tasapainoa eri näkökulmien välillä, Markus Aarto toteaa.

Nyt solmitun esisopimuksen mukaiset kauppasopimukset on tarkoitus laatia ja allekirjoittaa ennen vuodenvaihdetta ja kauppasopimuksen mukaiset osakekaupat saatetaan voimaan 1.1.2017 lukien.

Ensi vaiheessa Lapin yliopistolle syntyy 49 prosentin omistusosuus Lapin ammattikorkeakoulusta ja toisessa vaiheessa 1.1.2019 lukien omistusosuus nousee 50,5 prosenttiin. Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupungit omistavat yhtiöstä ensivaiheessa 51 prosenttia ja toisen vaiheen jälkeen 49,5 prosenttia. Lapin ammattikorkeakoulun hallinnollinen ja toiminnallinen kotipaikka säilyy Rovaniemellä, mutta yhtiön osakeyhtiölain mukaiseksi kotipaikaksi tulee Kemi.

Lapin ammattikorkeakoulun omistajat sitoutuvat ammattikorkeakoulutoiminnan edellytysten kehittämiseen kaikilla kolmella nykyisellä kampuksella eli Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu kehittävät yhteisiä rakenteitaan hallinnossa sekä tutkimuksen ja opetuksen saralla opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovituin askelmerkein.

Rakenteiden kehittämistä koskeva työ on korkeakouluissa jo aloitettu ja sitä jatketaan yhteisenä työryhmätyönä syksystä 2016 alkaen.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen (0400 231 096)
Kaupunginjohtaja Tero Nissinen (016 259 200)
Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen (0500 927 111
Johtaja Virpi Lilja (040 537 0860)
Johtaja Arto Ylitalo (020 798 4011)
Hallintojohtaja Markus Aarto (040 484 4000)


LY/Viestintä