Yhteiskunta
Kestävyysopinnot.jpg
Kuva: Marko Junttila

Lapin yliopisto liittyi kestävyysopintojen verkostoon

9.5.2023

Lapin, Helsingin, Oulun ja Vaasan yliopistot sekä LAB-ammattikorkeakoulu liittyvät osaksi kestävyysopintojen verkostoa, jonka ovat perustaneet Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistot.

Verkoston jäsenkorkeakoulujen opiskelijat voivat löytää verkostosta ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemoihin liittyviä opintojaksoja, joita omassa kotiyliopistossa ei ole.

Kestävyysopinnot ovat avoimia kaikille kumppaniyliopistojen tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijoille. Uusien jäsenten myötä verkoston opintojaksotarjonta laajenee ja monipuolistuu.

– Kestävyysopintojen verkosto avaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella kestävyyteen liittyviä opintojaksoja eri korkeakouluista ja tiedekunnista. Verkoston avulla tiivistämme korkeakoulujen yhteistoimintaa ja laajennamme opiskelijoille tarjolla olevien opintojaksojen määrää, kertoo verkoston koordinaatioryhmän puheenjohtaja, yliopistonlehtori Outi Ratamäki Itä-Suomen yliopistosta.

Haku opintoihin auki kahdesti vuodessa


Haku verkoston kautta tarjolla oleviin opintoihin aukeaa elokuussa 2023. Tässä haussa on mahdollista hakea koko lukuvuoden kursseille. Kevätlukukauden opintoihin on vielä myöhemmin syksyllä täydentävä haku.

Opiskelija voi vapaasti valita yhden tai useamman opintojakson mielenkiintonsa mukaan. Useimpiin opintojaksoihin voi osallistua etänä tai verkon kautta. Opiskelija voi suorittaa kestävyysopintoja ilman, että opintojaksot sisältyvät omiin pää- ja sivuaineopintoihin. Jos opiskelija haluaa opintojaksot osaksi pää- ja sivuaineopintojaan, hänen tulee sopia kestävyysopintojen sovittamisesta pää- ja sivuaineopintoihinsa opintokokonaisuudesta vastaavan henkilön kanssa omassa yliopistossaan.

Kestävyysopinnot:

www.kestavyysopinnot.fi
Kurssitarjonta päivitetään nettisivulle ajantasaiseksi kevään 2023 aikana.

Lisätietoja:

Minna Ankerman, Kestävyysopintojen verkoston koordinaatioryhmän edustaja, Lapin yliopisto, minna.ankerman(at)ulapland.fi, p. 040 4813785
Satu Uusiautti, koulutusvararehtori, Satu.Uusiautti(at)ulapland.fi, p. 040 484 4150