Matkailu
Optia.jpg
Säästöpankki Optian hallituksen puheenjohtaja Antero Savolainen, Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi ja Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen. Kuva: Marko Junttila.

Lapin yliopisto sai Säästöpankki Optialta 150 000 euron suuruisen lahjoituksen

9.10.2023

Säästöpankki Optia teki 150 000 euron lahjoituksen Lapin yliopistolle. Lahjoitus suunnataan matkailualan vastuullisen liiketoiminnan, yrittäjyyden, TKI-toiminnan ja opetuksen kehittämiseen.

Säästöpankki Optia on tehnyt 140-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 150 000 euron lahjoituksen Lapin yliopistolle. Lahjoitus on osa Säästöpankki Optian syksyn aikana toteutettavaa mittavaa lahjoituskokonaisuutta.

- Vastuullisuusteot ovat Säästöpankkiaatteen ytimessä. Jaamme vuosittain osan tuloksestamme paikallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi. Säästöpankki Optian hallituksen tahtotila on ollut kohdistaa yksi lahjoituksista vaikuttamaan positiivisesti Pohjois-Suomen yritys- ja elinkeinoelämän tulevaisuuteen. Matkailun yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen tukeminen on vaikuttava keino edistää alueen kilpailukykyä ja tulevaisuuden valmiuksia, Säästöpankki Optian hallituksen puheenjohtaja Antero Savolainen kertoo.

Matkailututkimusta opetetaan Suomessa yliopistollisena pääaineena ainoastaan Lapin yliopistossa. Matkailun opetus ja tutkimus on keskittynyt yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, jonka yhteydessä toimii Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI). MTI on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen, luova tutkimus-, oppimis- ja osaamisyhteisö, joka toimii matkailualan suunnannäyttäjänä ja luo pohjaa koko matkailualan paremmille toimintaedellytyksille. Instituutissa yliopiston asiantuntijat tekevät korkeatasoista opetus- ja tutkimustoimintaa matkailututkimuksen viitekehyksessä yhdessä sidosryhmien eli yritysten ja yhteisöjen kanssa.

- Koulutamme matkailututkimuksen oppiaineessa vastuullisen matkailun ammattilaisia ja tarkastelemme matkailuilmiötä monitieteisesti ja kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Osaamiskokonaisuudet ovat uusia ja innovatiivisia, sillä teemme tiivistä yhteistyötä yliopiston yhteiskuntatieteiden, taiteiden, muotoilun ja ympäristökasvatuksen sekä ammattikorkeakoulun liiketalouden, liikunta- ja luonnonvara-alojen kesken. Säästöpankki Optian lahjoituksella edistämme niin vastuullisen ja kestävän matkailun koulutusta kuin tutkimusta ja työelämäyhteyksiäkin, kertoo Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi, ja kiittää Säästöpankki Optiaa lahjoituksesta.

- Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino ja sen menestyksekäs kehittäminen vaatii monenlaisten intressien yhteensovittamista. Siksi on mahtavaa, että lahjoituksella tuettava Lapin yliopiston monialainen koulutus ja tutkimus keskittyy juuri siihen. Kestävästi luoduilla matkailupalveluilla on vaikutusta paitsi matkailijoihin ja heidän kokemuksiinsa, myös paikallisten hyvinvointiin ja alueen elinvoimaisuuteen. Siksi valitulla lahjoituksen kohdennuksella on laajempikin merkitys, Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen kertoo.Säästöpankki Optia

Säästöpankki Optia on Säästöpankkiryhmään kuuluva itsenäinen säästöpankki, joka on perustettu vuonna 1883. Säästöpankki Optia tarjoaa monipuolisia ja edistyksellisiä pankki- ja varainhoitopalveluja sekä talouden valmennusta 13 paikkakunnalla Suomessa. Pankilla on konttorit Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Lapinlahdella, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Pyhäsalmella, Rovaniemellä ja Torniossa. Pankilla on noin 76 000 asiakasta.

 

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Antero Savolainen, hallituksen puheenjohtaja, Säästöpankki Optia, 0500 279012

Heikki Paasonen, toimitusjohtaja, Säästöpankki Optia, 044 544 9950 tai heikki.paasonen(at)saastopankki.fi

Antti Syväjärvi, rehtori, Lapin yliopisto, 0400 606 244, antti.syvajarvi(at)ulapland.fi