Ajankohtaista ArkTORI-hankkeessa
 
Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yliopistolle miljoonan euron rahoitus opettajankoulutuksen kehittämiseen

19.6.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä miljoonaa euroa hankerahoitusta Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle opettajankoulutuksen kehittämiseen.

ARKTORI-hankkeessa keskitytään Lapin maakunnan rehtoreiden osaamisen kehittämiseen ja tuetaan oppilaitosten strategista johtamista. Aluehallinto on muutoksessa sote- ja maakuntauudistusten myötä ja siksi onkin tärkeää tukea rehtoreita uuden tilanteen haltuunotossa. Rehtorit on avainasemassa oppilaitosten kehittämisessä. He ovat koulunsa pedagogisia keulakuvia ja kouluyhteisön kehittymisen mahdollistajia. ARKTORI-hankkeessa kehitetään Lappiin sopivaa rehtorikoulutusta ja tuetaan rehtoreiden verkottumista ja työuran pituista osaamisen kehittymistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään mobiilisovellus rehtoreiden työskentelyn tukemiseen. ARKTORI-hanketta johtaa professori Tuija Turunen Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Lisäksi mukana ovat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin Ammattikorkeakoulu Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja taiteiden tiedekunta sekä Koulutus ja kehittämispalvelut Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö. Hanke kohdentuu koko Lapin alueelle.

Ikäihmisten mediakasvatukseen keskittyvässä hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön sekä aikuiskoulutukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen opetusharjoittelua, sisältöjä ja menetelmiä Lapin yliopiston, Helsingin yliopiston sekä kansalais- ja työväenopistojen yhteistyönä. Hankkeessa kehitetään ja testataan tutkimusperustaisesti ikäihmisten
mediakasvatuksen opintokokonaisuus, joka on laajasti hyödynnettävissä em. tahojen lisäksi myös muissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tai aikuiskoulutusorganisaatioissa. Hankkeessa tulevat työskentelemään vastuullinen johtaja, apulaisprofessori Päivi Rasi ja yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi Mediapedagogiikkakeskuksesta sekä jatko-opiskelija.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Ministeriön tukemilla hankkeilla uudistetaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta sekä vahvistetaan korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien yhteistoimintaa.

Hankkeissa vahvistetaan myös johtamista, opettajien arviointiosaamista, kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittämistä sekä maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutuksen kehittämistä. Lisäksi mukana on vapaan sivistystyön sekä muun aikuiskoulutuksen kehittämistä tukevaa opettajankoulutusta.Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

LaY/Viestintä/J-EK