Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yliopiston auditointiryhmä valittu

18.12.2020

Korkeakoulujen arviointijaosto on valinnut Lapin yliopistolle nelihenkisen auditointiryhmän. Ryhmä toteuttaa auditointinvierailun Lapin yliopistoon vuoden 2021 lopussa.

Ryhmään kuuluvat auditointiryhmän puheenjohtajana toimiva akateeminen rehtori, OTT Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta, tutkijayliopettaja, KT Liisa Postareff Hämeen ammattikorkeakoulusta Edu-tutkimusyksiköstä, toimitusjohtaja, OTK Timo Lappi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.stä sekä kuvataidekasvatuksen opiskelija Elisa Rauma Aalto-yliopistosta.

Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Korkeakoulun auditoinnissa tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Läpäistyään auditoinnin korkeakoulu saa auditointitodistuksen ja Karvin laatuleiman, joka on voimassa 6 vuotta.

Lapin yliopisto valmistautuu auditointiin

Auditointivierailu on kaksipäiväinen ja se toteutetaan ensi vuoden lopulla 1.-2.12.2021. Auditointi voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain verkkovälitteisesti. Auditointivierailun toteutustavat tarkentuvat ensi vuoden aikana. Erilaiset hybridimallit ovat mahdollisia Karvin auditoinnissa, jota Lapin yliopistossa on jo sovellettu auditoinnin vertaisoppimisen osiossa keväällä 2020.

Vertaisoppiminen toteutettiin Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksen kanssa verkkototeutuksena Teams- digialustalla, jonne rakennettiin ympäristö prosessin toteuttamiselle, tapaamisille ja materiaaleille. Vertaisoppimisen kohteena oli opiskelijapalautejärjestelmä.

Yliopiston arviointialueiden työryhmät (osaamista luova, vaikuttava ja uudistava, kehittyvä ja hyvinvoiva sekä oppiva korkeakoulu) ovat kokoontuneet kevään ja syksyn aikana aktiivisesti itsearviointiraportin laatimisen puitteissa. Työryhmät ovat muodostuneet tiedekuntien ja yksiköiden asiantuntijoista pääasiassa koulutuksen, tutkimuksen ja YVV-toiminnan alalta. Käytännön auditointityötä varten on perustettu digitaalinen verkkoalusta (laatuwiki), jossa arviointialueiden työryhmät ovat työskennelleet ja laatineet itsearviointiraporttia Karvin ohjeistuksen mukaisesti.

Ensi vuoden alussa auditointiin valmistautuminen jatkuu laadunhallinnan dokumenttien, toimintojen ja palveluiden kuvausten ja prosessien päivittämisellä ja mallintamisella laatuwikiin. Kevään aikana uudistetaan myös yliopiston laatukäsikirja.

Lisätietoja:

Laatupäällikkö Hanna Marttiini
hanna.marttiini(at)ulapland.fi
040 484 4277

Laatuasioista vastaava koulutuksen vararehtori Satu Uusiautti
satu.uusiautti(at)ulapland.fi
040 484 4150