Uutiset 2009
 

Lapin yliopiston hallitus perusti yliopistorahaston

21.12.2009

Lapin yliopiston hallitus on perustanut Lapin yliopistorahaston ja sen alarahastoksi Uarctic-rahaston. Ensimmäiset tukirahat tilille kolahtavat Lapin yliopistosäätiön juhlavuoden keräyksestä.

Lapin yliopistorahaston tarkoituksena on tukea ja edistää taloudellisesti Lapin yliopiston perustoimintaa tai alarahastojen osalta erikseen määriteltyä yliopiston toimintaa. Lapin yliopistorahasto voi ottaa vastaan lahjoituksia yliopistorahaston johtosäännössä määritetyllä tavalla.

Tähän mennessä ulkopuoliset lahjoitusvarat on pääosin kerätty Lapin yliopistosäätiöön. Valtion lupaama lisäpanostus on mahdollista saada ainoastaan yliopisto-oikeushenkilölle kerättyyn varallisuuteen, joten Lapin yliopisto keskittää jatkossa ulkopuolisen lahjoitusvarallisuuden hankinnan ja hallinnan Lapin yliopistorahastoon. Valtio on luvannut 2,5-kertaisen vastinrahan rahaston pääomaan siirretylle vähintään miljoonan euron ylittävälle yksityiselle ulkopuoliselle rahoitukselle.

Lapin yliopistosäätiön hallitus on päättänyt tehdä reilun 312 000 euron siirron yliopistolle heti sen jälkeen, kun Lapin yliopistorahasto oli perustettu. Valtion lisäpanostuksen edellyttämään miljoonaan euroon on vielä matkaa, mutta hallituksen puheenjohtaja Raimo Väyrynen uskoo, että tavoite saavutetaan ensi vuoden loppuun mennessä, kun kaikki tahot tekevät asian eteen lujasti töitä. 

Lapin yliopiston hallitus perusti myös Uarctic-rahaston, jonka tarkoituksena on tukea Lapin yliopiston koordinoiman Uarctic-verkoston toimintaa. Erillisellä Uarctic-alarahastolla pyritään saamaan kansainvälistä rahoitusta verkoston toimintaan. Rehtori Mauri Ylä-Kotola uskoo, että Uarcticilla on hyvät mahdollisuudet hankkia kansainvälistä rahoitusta toimintansa tueksi. Arktisten alueiden yhteistyö, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat myös elinkeinoelämää kiinnostavia teemoja. 

 Uarctic-rahaston hoitokuntana toimii University of Arctic -verkoston hallitus.

 Faktat:

- Lapin yliopistorahasto on Lapin yliopiston yhteyteen perustettu Lapin yliopiston muista varoista erillinen rahasto. 
- Rahaston toiminnassa ja hallinnossa noudatetaan Lapin yliopiston hallituksen hyväksymää yliopistorahaston johtosääntöä sekä yliopistoa koskevia kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusmääräyksiä. 
- Lapin yliopistorahastoon kuuluvat yliopiston itsensä rahastoon sijoittamat varat,  lahjoitetut tai saadut varat sekä rahastoiduista varoista saadut tuotot. 
- Lapin yliopistorahastoon voi kuulua myös luovutettuja kiinteistöjä. 
- Lapin yliopistorahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoitusvaroja säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta. 
- Varallisuus on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. 
- Sijoitustoiminnassa noudatetaan Lapin yliopiston hallituksen kulloinkin hyväksymää sijoitusstrategiaa. 
- Päätöksen lahjoituksen tai muun varallisuuden vastaanottamisesta Lapin yliopistorahastoon tai sen alarahastoihin tekee Lapin yliopiston rehtori. 
- Päätökset varojen vuosittaisen tuoton käyttämisestä tekee Lapin yliopiston rehtori Lapin yliopiston hallitus voi antaa tarkentavia määräyksiä varojen käytöstä. 
- Lapin yliopistorahaston hoitokuntana toimii Lapin yliopiston hallintoyksikön johtoryhmä. 
- Hoitokunnan tehtävänä on tehdä vuosittain rehtorille esitykset Lapin yliopistorahaston tai jonkin sen alarahaston varojen tuoton käytöstä sekä varojen käytön seuranta. Hoitokunta raportoi rahaston varojen käytöstä hallitukselle vuosittain. 
- Lapin yliopistorahastolla voi olla alarahastoja tiettyä määrätarkoitusta varten. Alarahastojen perustamisesta päättää Lapin yliopiston hallitus
 
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Raimo Väyrynen
Puhelin 050 353 4850
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288

LaY/Viesintä/OT