Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yliopiston linjaus syksyn 2021 toiminnasta – uudet koronaohjeet voimaan 1.6. alkaen

2.6.2021

Uutta lukuvuotta aloitetaan seuraten viranomaisten ohjeita ja yliopiston toimintoja palautetaan asteittain ja hallitusti Lapin yliopiston valmiusryhmän laatiman korona-exit-strategian mukaisesti.

Kesäkuun alusta alkaen yksikköjen henkilöstö voi palata töihin yliopiston tiloihin, mikäli yleinen koronatilanne sen mahdollistaa. Työtehtävien niin salliessa myös etätyöskentely on mahdollista kotimaassa. Ohjeistukset ovat voimassa vuoden loppuun asti. Linjausta muutetaan tilanteen vaatiessa.

Opetusjärjestelyt: uusille ja toisen vuosikurssin opiskelijoille järjestään opetus ensisijaisesti kampuksella


Uudet opiskelijat perehdytetään alkaviin yliopisto-opintoihin yliopistolla. Oppiaineet ottavat uudet opiskelijat vastaan yliopiston tiloissa, järjestävät heille perehdytystä ja lähiopetusta turvallisuusohjeita noudattaen. Uusien opiskelijoiden orientaation kaikille yhteinen osuus järjestetään kuitenkin etänä.

Opetuksessa hyödynnetään lähi-, verkko- ja hybridiopetuksen muotoja siten, mikä palvelee parhaiten opetettavan asian oppimista. Yksiköt päättävät opetusjärjestelyistä itsenäisesti siten, että niissä kiinnitetään erityistä huomiota ensimmäisen ja toisen vuosikurssin (v. 2020 aloittaneet) sitouttamiseen ja vuorovaikutukseen yliopistokampuksella.

Opintojaksojen vastuuopettajat informoivat kursseille ilmoittautuneita opiskelijoita opetusjärjestelyistä. Opetuksessa noudatetaan läsnäolosääntöjä, jotka ilmoitetaan kunkin opintojakson yhteydessä. Tiedekunnat ja Kielikeskus julkaisevat opetusta koskevat järjestelyt WebOodissa viimeistään 9.8.2021 mennessä.

EXAM-tentit ovat käytössä yliopiston omille opiskelijoille klo 8–24 ja vierailijoille yliopiston aukioloaikoina.

Työskentely kampuksella

Opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvat voivat työskennellä etänä, kun työtehtävät eivät edellytä yliopiston tiloissa oleskelua.

Muu henkilökunta työskentelee kampuksella terveysturvallisuus huomioiden. Etätyötä voi myös tehdä, kun työtehtävät eivät edellytä yliopiston tiloissa oleskelua. Etätyöpäivistä sovitaan aina hyvissä ajoin lähiesimiehen kanssa.

Kokouksiin mahdollistetaan etäosallistuminen tarpeen mukaan. Kokouskutsussa on ilmoitettava, onko kokoukseen osallistuminen mahdollista vain paikan päällä, sekä paikan päällä että etänä vai vain etäyhteyksien.

Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille. Kaikessa toiminnassa noudatetaan hyvää hygieniaa. Käsienpesua suositellaan niissä tiloissa, joissa on käsienpesuallas. Käsidesiautomaatit sijaitsevat opetustilojen ulkopuolella. Runsaassa käytössä olevat pientyöskentelytilat siivotaan tiheämmin.

Työharjoittelussa noudatetaan harjoittelupaikan ohjeistusta.

Kansainvälinen liikkuvuus

Vaihto-opiskelu, lyhyet liikkuvuudet ja harjoittelu (saapuva ja lähtevä) on mahdollista matkustus- ja maahantulosäännösten niin salliessa.

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuuksia voidaan järjestää henkilörajoitukset huomioiden yliopiston tiloissa tai etäyhteyksin. Väitökset striimataan aina ja tilaisuudet ovat katsottavissa etäyhteyksin reaaliajassa.

Yliopiston tilat

Yliopisto on avoinna aukioloaikoina. Opiskelijoiden kulkuavaimet 24/7 ovat käytettävissä.

Kirjasto


Ohjeet kirjaston aukioloajoista ja käytöstä löytyvät Lapin korkeakoulukirjaston www-sivuilta.

Konferenssit ja seminaarit, matkustaminen

Kokoontumisia koskevissa rajoituksissa noudatetaan kansallisia suosituksia. Tapahtumia ja seminaareja voi järjestää sekä paikan päällä että etänä tai hybridimuodossa. Tilaisuuksien järjestäjät keräävät tiedot kampuksella tapahtuvista opetus-, tutkimus- ja muista kokoontumisista mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Työmatkustamiseen tarvitaan tulosyksikön johtajan lupa ja matkustamisessa on noudatettava yleisiä turvaohjeita. Ulkomaanmatkoissa toimitaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti.

Ravintolapalvelut

Ravintoloiden osalta noudatetaan yleisiä kansallisia ohjeita.

Yliopiston koronaohjeet löytyvät kokonaisuudessaan täältä.


Lisätietoja:
Rehtori Antti Syväjärvi, p. 0400 606 244
Hallintojohtaja Ari Konu, p. 040 735 2007