Matkailuhanke_web.jpg
Uuden hankkeen parissa yhteistyötä tekevät suunnittelija Kirsi Suomi Saamelaiskäräjistä, hankesuunnittelija Kaisu Nikula ja hankkeen vastuullinen johtaja Monika Lüthje Lapin yliopistosta. Kuva: Marko Junttila

Lapin yliopistossa taustoitetaan sertifiointikriteeristöä saamelaisille matkailuyrityksille

15.12.2022

Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin hankkeessa laaditaan taustakartoitus sertifiointikriteeristöstä, joka auttaa tunnistamaan kokonaisvaltaisesti vastuulliset saamelaiset matkailuyritykset Suomessa. Lapin ELY-keskuksen rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa.

Saamelaiskulttuuri on pohjoisen luonnon ohella yksi tärkeimmistä matkailun vetovoimatekijöistä Suomen saamelaisalueella ja laajemminkin Lapissa.

– Aitous, vastuullisuus ja kestävyys kiinnostavat yhä enemmän matkailijoita ja matkanjärjestäjiä. Heidän on kuitenkin vaikeaa tietää, mitkä alueen matkailuyrityksistä ovat aitoja, vastuullisia ja kokonaisvaltaisesti kestäviä saamelaisia yrityksiä, toteavat yliopistonlehtori Monika Lüthje ja hankesuunnittelija Kaisu Nikula, joka on toiminut pitkään inarinsaamelaisena matkailuyrittäjänä.

Uudessa hankkeessa viedään konkreettisesti eteenpäin Saamelaiskäräjien saamelaismatkailun eteen tekemää pohjatyötä yhteistyössä käräjien kanssa.

– Saamelaismatkailuyritysten sertifioinnin tarkoituksena on auttaa matkailijoita ja matkanjärjestäjiä vastuullisten valintojen tekemisessä sekä parantaa sertifioitujen yritysten saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Samalla tuetaan saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja omaehtoista kehittymistä.

Hankkeessa kerätään ja analysoidaan pohjatietoa sertifikaattia varten muun muassa kartoittamalla eri maiden alkuperäiskansasertifikaattien kriteeristöjä. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä Saamelaiskäräjillä on käytettävissään tarvitsemansa tieto oman kriteeristön luomiseksi ja että saamelaiset matkailuyrittäjät ovat tutustuneet kerättyyn tietoon sekä esittäneet omat näkemyksensä siitä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan alustavat luonnokset saamelaismatkailusertifikaatin kriteeristöstä, hakukaavakkeesta ja ohjeistuksesta Saamelaiskäräjien viimeistelyä varten.

Vastuullisten, kokonaisvaltaisesti kestävien saamelaisten matkailuyritysten sertifiointikriteeristön tiedonkeruuhanke (15.11.2022–30.9.2023)

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 115 366 euroa, josta Lapin ELY-keskuksen rahoitusosuus on 90 % eli 103 829,40 euroa. Tuki on myönnetty harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja Monika Lüthje, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 484 4198
Hankesuunnittelija Kaisu Nikula, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 352 1407