Matkailu
José-Carlos García-Rosell ja Miia Ylinampa poroaitauksessa talvisessa maisemassa.
José-Carlos García-Rosell ja Miia Ylinampa Arctic Reindeer Oy:n porotilalla. Kuva: Marko Junttila

Matkailuporoille oma hyvinvointikriteeristö

31.5.2022

Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinsituutti, Going Green Oy ja Porotilamatkailu ry ovat luoneet yhteistyössä maailman ensimmäisen matkailuporojen hyvinvointikriteeristön. Kriteeristö täydentää ohjelmapalveluyrityksille tarkoitettua Green Activities -sertifikaattia.

Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin asiantuntijat ovat jo useamman vuoden ajan työskennelleet sen puolesta, että eläinten hyvinvointi sisällytettäisiin osaksi vastuullisten matkailupalveluiden kehittämistä ja toteuttamista. Merkittävä osa työstä on tehty nyt jo päättyneessä Business Finland -rahoitteisessa Eläimet ja vastuullinen matkailu -hankkeessa. Matkailuyritysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa yhdessä kehitetty matkailuporojen hyvinvointia koskeva kriteeristö oli tälle kaikelle luonteva jatko. Rekikoirille julkaistiin hyvinvointikriteerit jo syksyllä 2021.

Vastuullisuussertifikaatin hyötynä on matkailuyrityksen vastuullisuustyölle luotu valmis rakenne ja sertifioitavan yrityksen julkinen sitoutuminen hyväksyttyihin toimintatapoihin, sekä ulkopuolisen tahon todentamat käytännön toimet. 

– Eläinten hyvinvointi matkailussa on edelleen tärkeä aihe. Porojen hyvinvoinnin kriteerien laatiminen ja kehittäminen on paitsi osoitus matkailututkijoiden ja matkailualan hedelmällisestä yhteistyöstä, myös esimerkki konkreettisista toimista matkailueläinten vastuullisen ja eettisen kohtelun edistämiseksi. Tällä yhteistyöllä Suomesta on tulossa matkailun eläinten hyvinvoinnin edelläkävijä Pohjoismaissa, toteaa yliopistonlehtori, dosentti José-Carlos García-Rosell.

Julkaistu kriteeristö on ensimmäinen maailmassa, joka asettaa konkreettisia vaatimuksia sille, miten matkailun parissa työskenteleviä poroja tulee hoitaa ja käsitellä. Kriteeristö sisältää muun muassa raja-arvot porojen päivittäiseen työskentelyyn, kiinnipitoon ja taukoihin liittyen.

Eläimet ja vastuullinen matkailu -hankkeessa mukana olleen yrittäjän näkökulmasta kriteeristö on erinomainen asia.

– On hienoa, että toiminnan laadulle on selkeät kriteerit, jotka huomioivat eläinten hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti. Meille tämä on myös hyvä mahdollisuus näyttää kävijöille ja matkanjärjestäjille, että olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan, kertoo Arctic Reindeer -porotilan yrittäjä Miia Ylinampa.

Kriteeristö edellyttää poromatkailutiloilta järjestelmällistä seurantaa. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä ovat vuosittainen raportointi sekä säännölliset auditointikäynnit, joilla kriteerien toteutuminen varmennetaan käytännössä.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, dosentti José-Carlos García-Rosell, Lapin Yliopisto
040 484 4190, jgarcia(at)ulapland.fi

Toimitusjohtaja, Miia Ylinampa, Arctic Reindeer Oy,
040 755 0197, Miia(at)arcticreindeer.fi

Yhteyspäällikkö Mari Mero, Going Green Oy
050 566 8733, mari(at)greenkey.fi