Yhteiskunta
Puolipotretissa Nafisa Yeasmin.
Nafisa Yeasmin.

Nafisa Yeasmin mukaan Karvin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimista tukevaan arviointityöhön

23.2.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ovat käynnistäneet yhteistyössä maahanmuuttotaustaisia oppilaita tukevan toimenpideohjelman. Maahanmuuton sosiologian dosentti Nafisa Yeasmin osallistuu työhön Karvin arviointiryhmän jäsenenä.

Karvin arviointiryhmä seuraa toimenpideohjelmaa ja tekee toimenpidesuosituksia, joilla tuetaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäyntivalmiuksia. Suositukset kohdistuvat alue- ja valtionhallintoon sekä opetuksen järjestäjiin ja kouluihin.

– PISA-tutkimuksen mukaan suurin este maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäynnin sujuvuudelle on muiden haasteiden ohella kielitaito, ja siinä meillä on edelleen kehittämisen varaa. Odotan innolla, että Karvin tiimin kanssa pystymme tunnistamaan haasteita ja antamaan toimenpidesuosituksia, joiden avulla voimme entistä paremmin tukea maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimista, Nafisa Yeasmin kertoo.

Nafisa Yeasmin on tutkinut maahanmuuttoa Lapin yliopistossa 2012 lähtien. Hänelle myönnettiin maahanmuuton sosiologian dosentin arvonimi Tampereen yliopistossa 2023, ja vuonna 2019 Yeasmin valittiin vuoden tieteentekijäksi. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät mm. monimuotoiseen pohjoiseen yhteiskuntaan, hyvinvointiin, inkluusioon, muuttoliikkeen hallintaan ja kotouttamiseen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen virasto, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Arviointikeskuksen toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Lisätietoja maahanmuuttotaustaisia oppilaite tukevasta toimenpideohjelmasta ja arviointiryhmästä Opetushallituksen uutisesta (8.2.3023): Maahanmuuttotaustaisia oppilaita tukeva toimenpideohjelma on käynnistynyt OKM:n, Opetushallituksen ja Karvin yhteistyönä

Lisätietoja:

Nafisa Yeasmin
Dosentti, vieraileva tutkija
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta
nafisa.yeasmin(at)ulapland.fi