Uutiset 2010

Näkökulmia visuaalisiin aineistoihin

28.1.2010

Professori Riitta Brusilan ja yliassistentti Mari Mäkirannan toimittama Kuvakulmia 2 -julkaisu esittelee kahdeksan näkökulmaa erilaisiin visuaalisiin aineistoihin, niiden tuottamisen tapoihin ja tulkintoihin.

Kuvakulmia 2 -teos on jatkoa vuonna 2006 ilmestyneelle teokselle, jossa joukko Lapin yliopiston tutkijoita analysoi eri teoreettisista ja metodologisista lähtökohdista tutkimusaineistojaan. Nyt teoksen kirjoittajajoukkoon on tullut mukaan myös Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tutkijoita.

Teoksessa kirjoittavat Riitta Brusila, Harri Filppa, Päivä Granö, Nina Kokkinen, Mari Mäkiranta, Silja Nikula, Minna Rainio, Päivi Setälä ja Mikko Villi. Kirjoittajat edustavat visuaalista kulttuurin tutkimusta, taiteen tutkimusta, visuaalista viestintää ja taidekasvatusta. Yhteisenä nimittäjänä on totuttujen tutkimisen ja tieteellisen tiedon esittämisen tapojen haastaminen sekä ilmiöiden kriittinen tarkastelu.

- Artikkeleissa käsitellään puupiirroksia, videoteoksia, graafisia elementtejä ja taittoa sekä sarjakuvaa tieteellisen tiedon esittämisen muotona. Esille tulevat myös lasten valokuvat, nuorten nettiin sijoittuva piirustusharrastaminen, kännykkäkuvat ja satujen kuvitus, kirjan toimittaneet Riitta Brusila ja Mari Mäkiranta kertovat.

Kirjoittajien haasteena on ollut se, että visuaalisia ilmiöitä tutkittaessa ja kielellistettäessä kuvaa ja sanaa ei asetettaisi hierarkkisesti vastakkain, vaan niiden nähtäisiin tuottavan merkityksiä yhdessä.

– Perinteisen teos- ja tekijälähtöisen analyysin sekä vastaanoton tutkimisen rinnalle olemmekin tässä kirjassa nostaneet taiteellisia produktioita sisältävät tutkimukset, toimittajat sanovat.

Teoksen artikkelit tarjoavat avauksia suuntiin, joissa taiteilija-tutkijat tuottavat tutkimustekstin rinnalla kuvallisuutta, joka voi määrittyä sekä osaksi tutkittavaa ilmiötä että tutkimuksen lopputulokseksi ja esitysmuodoksi. Myös muita kuin tutkijan itsensä tuottamia kuvia lähestytään teoksessa kriittisistä ja totuttuja tapoja haastavista näkökulmista.  

Teos sopii oppikirjaksi ja lukemistoksi kuvista kiinnostuneille tutkijoille. Julkaisua myy Lapin yliopistokustannus: www.ulapland.fi/lup

Lyhyt kuvaus artikkeleista:

  • Nina Kokkinen kirjoittaa vuosiin 1880–1930 sijoittuvista Lumikki-kuvastoista ja niiden traditioista.
  • Silja Nikula kirjoittaa matkakokemusten visualisoimisesta.
  • Riitta Brusila kirjoittaa taitosta ja sen merkityksestä tulkinnallisessa prosessissa.
  • Harri Filppa kirjoittaa tieteellisen tekstin esittämisestä sarjakuvina.
  • Minna Rainio kirjoittaa yhdessä Mark Robertsin kanssa tekemiensä pakolaisuutta sekä nais- ja ihmiskauppaa käsittelevien videoteoksien merkityksistä.
  • Mikko Villi kirjoittaa valokuvauskäytännöistä mobiiliviestinnän kontekstissa.
  • Päivi Granö kirjoittaa nuorten Internetiin sijoittuvasta piirustusharrastuksesta.
  • Päivi Setälä kirjoittaa lasten ottamista valokuvista.

Lisätietoja:
Riitta Brusila 040 584 3672
Mari Mäkiranta 0400 840 579

LaY/Viestintä/OT