Uutiset 2012

Pigga Keskitalolta ja Kaarina Määtältä uutuusteos saamelaispedagogiikasta

17.12.2012

Teoksessa pohditaan saamelaisopetuksen käytäntöjä saamen kielellä.

Suomessa pidettiin valtakunnassamme ensimmäiset opettajille sekä opetus- ja sivistystoimen viranomaisille tarkoitetut saamelaispedagogiikan päivät Inarissa vuonna 2011. Järjestäjänä oli Lapin yliopisto yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.

Tapahtuma viritti puhujia ja osanottajia sekä muita kiinnostuneita pohtimaan saamelaisopetusta. Päivien suosion johdosta syntyi idea kirjoittaa kirja, jossa pohditaan saamelaisopetuksen teoriaa, käytäntöjä, ratkaisuja ja haasteita saamelaisten itsensä kertomana. Uutuuskirjan kirjoittajina ovat useat päivien puhujat.

Kirjan tavoitteena on vahvistaa saamelaisopettajien roolia ja mahdollisuuksia kehittää opetustyötään. Kirjassa esitellään saamelaispedagogiikan tutkimusta. Kirja tuo esiin Lapin yliopiston, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Sámi allaskuvlan (Saamelainen korkeakoulu) työtä saamelaiskysymyksissä. Tarkoituksena on edistää opetuksen kehittämistä sekä jalkauttaa saamelaispedagoginen tutkimustyö koulu- ja opetustyöhön. Kirja pyrkii luomaan siltoja tutkimuksen ja käytännön opetustyön välille saamelaisasioissa.

Kirja on kirjoitettu saamenkielisenä. Se on jaettu kolmeen osaan: 1) pohjoisen opettajakoulutuksen historia, 2) saamelaisopetus tänään ja 3) tulevaisuuden saamelaisopetus. Kirja tarjoaa ideoita myös uusiin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.

Kirjan ovat toimittaneet kasvatustieteen tohtori Pigga Keskitalo Saamelaisesta korkeakoulusta Norjan Koutokeinosta ja professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta. Kirjan tekijät toivovat kirjan edistävän saamen kielen sekä saamelaisen kulttuurin ja opetuksen vahvistumista.

Kirja on tarkoitettu kaikille saamelaisopetuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille.

Lisätietoja:
Pigga Keskitalo, p. 040 419 7175, pigga.keskitalo (at) gmail.com
Kaarina Määttä, p. 0400 696 480, kaarina.maatta (at) ulapland.fi

Julkaisun myynti:
Lapin yliopistokustannus, Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup