Kasvatus ja oppiminen
Ratinen_professuuri_web.jpg
Ilkka Ratinen. Kuva: Jussi Ratilainen

Professori Ilkka Ratinen jäseneksi Valtioneuvoston Kestävyyspaneeliin

20.12.2022

Valtioneuvosto päätti 15.12. asettaa Kestävyyspaneelin valtioneuvoston kanslian yhteyteen. Kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää yhteiskunnan kestävyyttä Suomessa. Lapin yliopiston professori Ilkka Ratinen on yksi paneelin 15 jäsenestä.

Paneeli arvioi kestävyyden edistämisen tavoitteenasetteluja ja toteutusta sekä vahvistaa tutkimustietoon perustuvien toimien hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa. Paneelin jäsenet arvioivat ja ennakoivat yhteiskunnallisen kestävyyden kehitystä sekä tukevat pitkäjänteistä päätöksentekoa.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan kestävän kehityksen edistämistyöhön tarvitaan kaikki yhteiskunnan osa-alueet mukaan. Kestävyyspaneeli pyrkiikin vaikuttamaan laajasti yhteiskunnassa. Sen erityistehtävänä on tukea Suomen kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnan päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi. Paneelin jäsenet tuovat tieteen näkökulmia ja eettisiä pohdintoja päätöksenteon ja politiikkavalmistelun tueksi. Jäsenet tuovat julkiseen keskusteluun myös kiperiä, kestävän kehityksen kannalta kriittisen tärkeitä kysymyksiä.

FT, KT Ilkka Ratinen toimii Lapin yliopistossa kestävyys- ja luontokasvatuksen professorina kasvatustieteiden tiedekunnassa. Ratinen on toiminut Suomen ilmastopaneelin jäsenenä 2016–2019. Tällä hetkellä hän vaikuttaa kestävyyskysymyksen yhteiskunnalliseen huomioon ottamiseen muun muassa monitieteisessä ympäristö- ja kestävyyskasvatusverkosto Sirenessä, UNIFIN kestävän kehityksen työryhmässä ja ENO Schoolnet ry:ssä.

– Odotan tätä työtä paljon erityisesti siitä näkökulmasta, että kestävyyskasvatus näkyy nyt entistä vahvemmin kestävyyspaneelin toiminnassa, kertoo Lapin yliopiston professori Ilkka Ratinen.

Paneelin tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta, joka ottaa huomioon sekä ympäristön että ihmisen hyvinvoinnin. Paneelin työ tukee valtioneuvoston yleisempiä tavoitteita päätöksenteon tietopohjan vahvistamisesta ja paneelin työtä voidaan hyödyntää valtioneuvostossa yhteiskunnallisten kestävyyskysymyksien käsittelyssä.

– Kestävyysmurroksen edistyminen on viimekädessä oppimiskysymys. Yksilöt ja organisaatiot voivat oppia tekemään muutoksen, joka tarkoittaa kestämättömistä asioista ja toimintatavoista luopumista samalla kun tilalle tulee parempaa, Ratinen jatkaa.

Paneelin jäsenistö edustaa laajasti yhteiskunnan kestävyyden keskeisiä tutkimuksen osa-alueita, kukin edustaen alansa huippuosaamista Suomessa. Paneelissa on vuoden 2023 alussa alkavalla toimikaudella jäseninä 15 asiantuntijaa. Puheenjohtajana toimii professori Lassi Linnanen (LUT-yliopisto). Jäsenehdotukset kestävyyspaneeliin pyydettiin tutkimuslaitoksilta, yliopistoilta, korkeakouluilta sekä avoimella kutsulla muilta tiedeorganisaatioilta.

Lisätietoja

Ilkka Ratinen
ilkka.ratinen(at)ulapland.fi
050 344 9582

Alkuperäinen Valtioneuvoston uutinen (15.12.2022) Kestävyyspaneeli vahvistaa yhteiskunnan kokonaiskestävyyteen tähtäävän päätöksenteon tietopohjaa

Lisätietoja asettamispäätöksestä ja paneelin jäsenistä Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta