Uutiset 2009
 

Professori Päivi Granö Sibelius-Akatemian auditointiryhmään

22.12.2009

Korkeakoulujen arviointineuvosto on nimennyt Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen professori Päivi Granön Sibelius-Akatemian auditointiryhmään.

Sibelius-Akatemian laadunvarmistusjärjestelmän auditointi tapahtuu huhtikuussa 2010.

Päivi Granö on toiminut kuvataidekasvatuksen professorina Lapin yliopistossa vuodesta 2007 lähtien. Hän on suorittanut Turun yliopistossa peruskoulun luokanopettajan tutkinnon 1980 ja filosofian maisterin tutkinnon 1986. Taideteollisesta korkeakoulusta hän on valmistunut taiteen tohtoriksi 2001.

Työurallaan Granö on toiminut mm. Rauman opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen tuntiopettajana ja lehtorina sekä Turun yliopiston maisemantutkimuksen lehtorina ja vs. professorina.

LaY/Viestintä/OT