Uutiset 2009
 

Rehtori nimitti yliopistoneuvoston

18.12.2009

Lapin yliopiston rehtori on nimittänyt 18.12.2009 uuden johtosäännön mukaisen yliopistoneuvoston ajalle 1.1.2010-31.12.2012 (opiskelijajäsenten osalta ajalle 1.1.2010-31.12.2010).

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan rehtori nimeää yliopistoneuvoston tiedekuntia, erillislaitoksia ja ylioppilaskuntaa kuultuaan kolmikantaperiaatetta noudattaen kolmeksi vuodeksi. Opiskelijajäsenet nimetään kuitenkin kalenterivuodeksi kerrallaan. Yliopistoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Puheenjohtajana toimii aiempien päätösten mukaisesti vararehtori Jukka Mäkelä.

Yliopistoneuvoston kokoonpano: 

Jäsen:                                                 Varajäsen:

professori Juha Karhu                            professori Leila Juanto  
professori Päivi Naskali                          professori Raimo Rajala  
professori Ilkka Kettunen                        professori Päivi Granö
professori Merja Kinnunen                      professori Anu Valtonen

pt. tuntiopettaja Ville Jakkula                  yliopistonlehtori Raimo Kaasila 
yliassistentti Mari Mäkiranta                   pt. tuntiopettaja Toivo Salonen
vsn. lehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä           vsn. kehittämispäällikkö Sirpa Purtilo-Nieminen
tutkija Leena Heinämäki                         erikoistutkija Osmo Rätti

tait. yo. Jarmo Huhtala                           tait. yo. Jannina Lahti
yht. yo. Karoliina Rantanen                    yht. yo. Satu Girs
kasv. yo Taneli Kemppainen                   kasv. yo Hanne Korpelainen
oik. yo Juho Hinkkanen                          yht. yo Maria-Riitta Järvelä

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288

LaY/Viestintä/OT