Yhteiskunta
 
Aini Linjakumpu, Sandra Wallenius-Korkalo, Olli Tiuraniemi ja Tapio Nykänen seisovat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan portailla Lapin yliopistolla. Valokuva Tapio Nykänen.
Seminaarin järjestelytiimi Aini Linjakumpu, Sandra Wallenius-Korkalo, Olli Tiuraniemi ja Tapio Nykänen. Valokuva Tapio Nykänen.

Seminaari pureutuu lappilaisiin konflikteihin ja niistä selviytymiseen elokuussa Lapin yliopistolla

25.5.2022

Lapin yliopistolla järjestetään Lappilaiset konfliktit – kohti ratkaisuja ja selviytymistä? -seminaari lauantaina 20. elokuuta 2022. Seminaarissa pohditaan muun muassa luonnonvaroihin, uskontoon ja menneisyyden haavoihin liittyviä konflikteja ja niiden käsittelyä ja ratkaisuja.

Lappilaista historiaa ja nykyisyyttä kuvastavat monet ristiriidat, konfliktit ja jakolinjat, jotka ovat liittyneet muun muassa luontoon, luonnon hyväksikäyttöön, ihmisryhmien välisiin suhteisiin, saamelaisuuteen sekä elinkeinojen asemaan alueella.

Edellä mainituista konflikteista on vuosikymmenten saatossa kirjoitettu ja puhuttu paljon, niitä on tutkittu ja niiden seurauksia on analysoitu. Vähemmän on kuitenkin pohdittu, miten näitä konflikteja voitaisiin ratkaista, miten niiden seurauksia korjata sekä miten luoda luottamusta ihmisten ja ihmisryhmien välille.

Näitä kysymyksiä pohditaan Lapin yliopistolla järjestettävässä Lappilaiset konfliktit – kohti ratkaisuja ja selviytymistä? -seminaarissa lauantaina 20. elokuuta kello 13.00–16.00.

Seminaarissa pohditaan ensinnäkin totuus- ja sovintokomiteoiden merkitystä menneisyyden haavojen ja ongelmien käsittelyssä. Helsingin yliopiston työelämäprofessori Hannele Pokka avaa saamelaisten totuus- ja sovintokomission työskentelyä sekä pohtii komiteainstrumentin soveltuvuutta suhteessa muihin erityisen vaikeisiin historiallisiin tapahtumiin ja kehityskulkuihin Lapissa.

Hannele Pokka. Valokuva: Veikko Somerpuro.
Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan työelämäprofessori Hannele Pokka. Valokuva: Veikko Somerpuro.

Toiseksi seminaarissa käsitellään luonnonvaroihin liittyvien konfliktien ratkaisuja. Lappilaisen luontopolitiikan ytimessä ovat energia- ja metsätalouden, kaivostoiminnan sekä matkailun vaikutukset haavoittuvaan pohjoiseen luontoon. Itä-Suomen yliopiston ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen pohtii, kenellä on oikeus määritellä luonnonkäytön askelmerkkejä ja miten risteäviä intressejä voidaan sovitella.

Kolmantena teemana ovat uskontoihin liittyvät ristiriidat ja konfliktit. Lapissa ja Pohjois-Suomessa erityisesti lestadiolaisuus on aiheuttanut monien myönteisten kehityskulkujen lisäksi myös jännitteitä suhteessa muuhun yhteiskuntaan ja evankelisluterilaiseen kirkkoon. Uskontojen ja kulttuurien politiikan professori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta pohtii alustuksessaan, miten uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin liittyviä ongelmia voitaisiin kohdata.

Seminaarin paneelissa syvennetään teemojen käsittelyä psykoterapian, taiteen ja yritysten yhteiskuntavastuun näkökulmista. Traumapsykoterapeutti Petteri Mankila valottaa alustuksessaan taakkasiirtymien ja ylisukupolvisten traumojen ratkaisuja, teatteri- ja oopperaohjaaja Erik Söderblom avaa traumojen käsittelyä taiteessa ja johtaja Riitta Larnimaa pohtii konflikteja ja ristiriitoja yritysten yhteiskuntavastuun näkökulmasta.

Sopraano Hanna Rantala nojaa porraskaiteeseen, taustallaan viherkasveja. Valokuva: Tapio Nykänen.
Sopraano Hanna Rantala esittää tilaisuudessa Piijan balladin Karvalakkioopperasta. Valokuva: Tapio Nykänen.

Seminaari liittyy tiiviisti Kemijoen kulttuurituen tuottamaan Karvalakkioopperaan, jota esitetään Rovaniemellä ja Helsingissä syyskuussa 2022. Seminaarin järjestävät Lapin yliopisto, politiikkatieteiden oppiaine, demokratiaan ja ulkoparlamentaariseen vastarintaan keskittyvä tutkimushanke REND sekä Kemijoen kulttuurituki ry. Seminaariin on vapaa pääsy, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Seminaari: Lappilaiset konfliktit – kohti ratkaisuja ja selviytymistä?

Lapin yliopisto, Esko ja Asko -sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Lauantaina 20.8.2022 kello 13.00–16.00

Ohjelma

Tilaisuuden juontaa yliopistonlehtori Sandra Wallenius-Korkalo.

Musiikkiesitys
Tapio Tuomela: Piijan balladi Karvalakkioopperasta
Hanna Rantala, sopraano
Anna Laakso, piano

Seminaarin avaus
Olli Tiuraniemi
Kemijoen kulttuurituki ry

Puheenvuorot
Hannele Pokka, työelämäprofessori, Helsingin yliopisto
Lasse Peltonen, ympäristökonfliktien hallinnan professori, Itä-Suomen yliopisto
Aini Linjakumpu, uskontojen ja kulttuurien politiikan professori, Lapin yliopisto
Keskustelu

Kahvitauko

Paneelikeskustelu
Alustajat:
Petteri Mankila, psyk.sh., ET traumapsykoterapeutti, VET perhepsykoterapeutti
Erik Söderblom, Espoon kaupunginteatterin johtaja, teatteri- ja oopperaohjaaja
Riitta Larnimaa, johtaja viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj
Keskustelua

Lisätietoja:

Olli Tiuraniemi
P. 0400 695 418
otiurani (at) gmail.com