Yhteiskunta
STM rahoitus.jpg
Kuva: Elli Alasaari

Sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta sosiaalityön tutkimukselle

2.6.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille. Lapin yliopisto saa rahoitusta yhteensä 720 000 euroa.

Professori Merja Laitisen johtamalle hankkeelle Lapsinäkökulmainen arviointi ja työskentely vaativissa erotilanteissa (LATVE) myönnettiin rahoitusta 468 531 euroa.

LATVE-hankkeen tavoitteena on syventää tietoa vaativista erotilanteista sosiaalityön kohdeilmiöinä ja tarkentaa niiden käsitemäärittelyjä lapsinäkökulmaisesti. Hanke tuottaa tietoa sosiaalityön työmuodoista erotyöskentelyssä ja sosiaalityön asiantuntijuudesta osana moniammatillisia palvelurakenteita. Lisäksi hanke mallintaa tuotetun tiedon pohjalta toimivien työkäytäntöjen keskeiset elementit ja kriittiset pisteet sosiaalityön näkökulmasta vaativissa erotilanteissa huomioiden sosiaalihuollon palvelujen porrasteisuuden kehittämistarpeet.

Yliopistonlehtori Jari Lindh ja tutkimusryhmä saivat rahoituksen osana Itä-Suomen yliopiston johtamaa hanketta Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla (RAVATTI). Hankkeen kokonaisbudjetti on 449 917 euroa, josta Lapin yliopiston osuus on noin 270 000 euroa.

RAVATTI-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt muodostuvat hyvinvointialueilla, ja tehdä näin näkyväksi vammaisten ihmisten osallisuutta ja oikeuksia vahvistavaa rakenteellista sosiaalityötä. Hankkeessa tarkastellaan rakenteellista vammaissosiaalityötä sen käytäntötiedon, institutionaalisen vaikuttamistiedon ja vammaisten ihmisten tiedon näkökulmista.

OLVI-säätiöltä rahoitusta sosiaalityön väitöstutkijalle

YTM Eveliina Nilosaaren väitöstutkimukseen on myönnetty OLVI-säätiön 20 000 euron apuraha. Nilosaari tutkii ikääntyneiden naisten kokemaa parisuhdeväkivaltaa.

Lisätietoja:

Merja Laitinen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 509 2153
Jari Lindh, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 659 8035

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote