Yhteiskunta
Kuva posterista, jossa teksti: vastuullisuus jakamistaloudessa, Studia Generalia -luentosarja, helmikuu 2022, Teams

Studia Generalia -yleisöluentosarja pureutuu jakamistalouden vastuullisuuteen

28.1.2022

Helmikuun aikana toteutettavassa neljäosaisessa virtuaalisessa yleisöluentosarjassa Lapin yliopiston tutkijat perehdyttävät kuulijansa jakamistalouden vastuullisuuteen. Tutkijat kiteyttävät uusimmat tutkimustulokset ja käsittelevät jakamistalouteen liittyen paikallisuuden merkitystä, kuluttajansuojaa alustataloudessa, yritysten yhteiskuntavastuuta sekä vastuullisen jakamistalouden mallia.

Jakamistalouteen pohjautuva liiketoiminta on kasvanut nopeasti: yksityishenkilöt ympäri maailman tarjoavat erilaisilla digitaalisilla verkkoalustoilla toisilleen muun muassa asuntoja, tavaroita ja palveluita. Kun toiminta on yleistynyt, niin samalla ovat nousseet esille kysymykset jakamistalouden vastuullisuudesta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

– Mitä on vastuullinen jakamistalous? Millaista arvoa jakamistalous tuottaa? Mitä ovat kuluttajansuoja tai yhteiskuntavastuu jakamistalouden yhteydessä? Esimerkiksi nämä ovat ajankohtaisia ja aiheellisia kysymyksiä, kertoo Lapin yliopiston matkailututkimuksen yliopistonlehtori Maria Hakkarainen.

Hakkarainen toimii Business Finlandin rahoittaman Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa (Jaava)- hankkeen vastuullisena johtajana. Yliopiston matkailututkijat ovat viime vuosien aikana toteuttaneet useita matkailun jakamistalouteen liittyviä hankkeita.

Ilmiö on monella tavalla yhteiskuntaa läpileikkaava, minkä vuoksi tutkimus- ja kehittämistyössä on tehty tiivistä yhteistyötä oikeustieteiden tiedekunnan tutkijoiden kanssa. Luennot esittelevätkin aihetta monitieteisesti, eri toimijoiden näkökulmat ja tarpeet huomioiden.

Jaava-hankkeen päätutkimusmenetelmänä on ollut toimintatutkimus. Se tarkoittaa, että tutkijat ovat pohtineet jakamistalouden vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä poikkeuksellisen monipuolisen toimijajoukon kanssa. Osana tutkimusta on toteutettu myös muun muassa teemahaastatteluita, media- ja lainopillisia analyysejä sekä kyselytutkimuksia.

Vastuullisuus jakamistaloudessa -Studia Generalia luentosarja ja etälinkit (Teams -ympäristö)

Maksuttomille yleisöluennoille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Studia Generalia -luentosarjan lisäksi tutkimustuloksia esitetään kevään 2022 aikana blogiteksteissä, infograafeissa sekä tietopaketeissa. Hankkeen verkkosivuille shareabletourism.com päivitetään jatkuvasti uusimpia tietoja ja tuloksia.

Lisätietoja:

Kati Rahikainen, nuorempi tutkija
Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
kati.rahikainen(at)ulapland.fi
040 659 8031

Maria Hakkarainen, yliopistonlehtori, YTT
Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
maria.hakkarainen(at)ulapland.fi
040 4844 213