Matkailu
Kuvassa Bearhill Husky-yrityksen rekikoirat vetävät rekeä lumisessa maisemassa.
Sinetässä sijaitseva Bearhill Husky on vuonna 2003 perustettu perheyritys. Hyvä koirien hoito, eläinten kunnioitus ja kestävä kehitys ovat alusta alkaen olleet yrityksen toimintaa ohjaavat arvot. Kuva: José-Carlos García-Rosell.

Suomalainen matkailualan koiravaljakkoyrittäjien ekosertifikaatti on valmis

17.9.2021

Ensimmäinen suomalainen vetokoirien hyvinvointia matkailualan yrityksissä koskeva kriteeristö on julkaistu. Kriteeristö on osa kotimaista Green Activities -ekosertifikaattia. Vastuullista matkailua edistävä kriteeristö astuu voimaan heti, ja tavoitteena on sertifioida ensimmäiset yritykset jo syksyn 2021 aikana.

Suomi ja Lappi ovat ottaneet tavoitteekseen profiloitua vastuullisen matkailun mallimaaksi. Siitä huolimatta matkailun parissa työskentelevät eläimet – ja erityisesti niiden hyvinvointi – ovat olleet pitkään näkymätön osa vastuullisuutta.

Koiravaljakkoajelut kuuluvat monien Lappiin saapuvien kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden ohjelmaan. Alalle on mahtunut monenlaisia yrittäjiä, ja suhtautuminen eläinten hyvinvointiin on ollut vaihtelevaa. Vastuullisen toiminnan puolesta puhuvat yrittäjät näkevät kriteeristön hyvänä ja toivottuna edistysaskeleena.

– Vetokoirakriteeristön tavoitteet ylittävät parhaillaan valmistelussa olevan eläinsuojelulain vaatimukset, mikä on hieno asia. Sertifikaatin myötä valjakkokoirien erityiskysymyksiin pystytään kiinnittämään tarkemmin huomiota, kertoo Valentjin Beets Bearhill Husky -yrityksestä.

Näitä erityiskysymyksiä ovat rekikoirien kesäajan liikkuminen ja aktivoiminen, eläköityminen ja niin kutsutut vahinkopentueet. Lisäksi kriteerissä on kiinnitetty huomiot työntekijöiden asemaan ja hyvinvointiin.

Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin asiantuntijat ovat jo useamman vuoden ajan työskennelleet sen puolesta, että eläinten hyvinvointi sisällytettäisiin osaksi vastuullisten matkailupalveluiden kehittämistä ja toteuttamista. Merkittävä osa työstä on tehty nyt jo päättyneessä Business Finland -rahoitteisessa ”Eläimet ja vastuullinen matkailu” -hankkeessa. Matkailuyritysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa yhdessä kehitetty valjakkokoirien hyvinvointia koskeva kriteeristö oli tälle kaikelle luonteva jatko.

Green Activities -sertifikaatin hakeminen

Kriteeristön täyttävät yritykset voivat hakea kolmannen osapuolen verifioimaa Green Activities -sertifikaattia, joka myönnetään hakemuksen ja paikan päällä tehtävän auditoinnin perusteella. Going Green Oy:n kehittämän ja hallinnoiman Green Activities -sertifikaatin perustana on kansainvälinen Green Key -ympäristöohjelma. Going Green Oy hallinnoi Green Activities- ja Green Key -sertifikaatteja.

– Green Activities -sertifikaatti auttaa rekiajeluita järjestäviä matkailuyrityksiä huomioimaan entistä paremmin eläinten hyvinvoinnin ja tekee yritysten hyvän työn näkyväksi myös matkailijoille, kommentoi Green Activities ohjelmajohtaja Heidi Heinonen Going Green Oy:ltä.

Tavoitteena on, että ensimmäiset yritykset sertifioidaan jo kuluvan syksyn aikana. Syksyn aikana kehitetään myös vastaava kriteeristö poromatkailun tarpeisiin yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa.

Green Key -verkkosivuilla: Green Activities -kriteeristö, vetokoirien hyvinvointikriteerit

Lisätiedot:

Yliopistonlehtori, dosentti José-Carlos García-Rosell, Lapin Yliopisto
040 484 4190, jgarcia(at)ulapland.fi

Valentjin Beets, Bearhill Husky
040 779 0898, info(at)bearhillhusky.com

Yhteyspäällikkö Mari Mero, Going Green Oy
050 566 8733, mari(at)greenkey.fi