Yhteiskunta
 
Uutinen, kuvituskuva 3

Tanja Äärelä OKM:n valtakunnalliseen Oikeus oppia -asiantuntijatyöryhmään

27.5.2020

Dosentti, erityispedagogiikan yliopistonlehtori Tanja Äärelä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta on nimitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan valtakunnalliseen Oikeus oppia -työryhmään

Työryhmän toiminta perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmiin vuosille 2020–2022. Työryhmä valmistelee oppimisen tukea, lapsen tukea ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Työryhmän erityisiä painopistealueita ovat hallitusohjelman mukaisesti mm.
- oppimisen tuen ja lapsen tuen sekä sen saavutettavuuden vahvistaminen ja kehittäminen
- inkluusiokäsitteen selkiyttäminen, toimivien inkluusiomallien kehittäminen ja levittäminen sekä tutkimusperustaisten menetelmien ja mallien hyödyntäminen
- VIP-verkoston vakiinnuttamisen tukeminen osana kehittämisohjelmaa ja verkoston moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen lähikouluissa ja -päiväkodeissa
- työyhteisöjen ohjaaminen toimintamalleja tukevien toimintatapojen käyttöön koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation avulla
- hallinnollisten rakenteiden ja menettelytapojen luominen ja selkiyttäminen

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Dosentti Tanja Äärelä on nimitetty työryhmää tukevaksi perusopetusjaoston tutkijajäseneksi yhdessä Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston edustajien kanssa. Ohjausryhmä on asetettu tehtäväänsä ajalle 19.5.2020-30.8.2022.

Tanja Äärelä on toiminut vuodesta 2011 lähtien erilaisissa OKM:n alaisissa sairaalaopetuksen kehittämis- ja ohjausryhmissä ja jatkaa edelleen yliopistojen edustajana vaativan erityisen tuen kehittämis- ja yhteistyöverkostojen valtakunnallisessa ohjausryhmässä.

Äärelä on julkaissut kansainvälistä erityispedagogista tutkimusta sairaalapedagogiikasta, käyttäytymishäiriöiden ja syrjäytymisen ehkäisemisestä sekä opettajuuden tukemisesta. Ennen erityispedagogiikan yliopistonlehtorin tehtävää Tanja Äärelä työskenteli pitkään erityisluokanopettajana sairaalaopetuksessa. Hän on Itä-Suomen yliopiston erityisen tuen tutkimuksen dosentti.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Tanja Äärelä
Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
puh. 040 484 4381
sähköposti: tanja.aarela(at)ulapland.fi