Yhteiskunta
 
Mika Laakkonen @ElliAlasaari_uutiskuva.jpg
Mika-Petri Laakkonen. Kuva: Elli Alasaari / Kide

Tekoälyasiantuntija Mika-Petri Laakkoselta akateeminen oppikirja informaatioteknologian filosofiasta

20.1.2022

Filosofian tohtori Mika-Petri Laakkosen toimittama teos "Informaatioteknologian filosofia, etiikka ja digitalisoitunut yhteiskunta" pohtii perimmäisiä kysymyksiä ihmisenä olemisesta nykypäivän digitalisoituneessa yhteiskunnassa.

Ihmisen suhdetta teknologiaan on tarkasteltu aina antiikista asti, mutta viime vuosikymmeninä tarkastelun keskiöön on noussut informaatioteknologia. Informaatioteknologia ohjaa sekä sitä, millaista informaatiota saamme, että sitä, mitä tietoja meistä välittyy eteenpäin. Teoksen artikkeleissa uutta asetelmaa tarkastellaan eri näkökulmista.

– Informaatioyhteiskunnassa tietäminen tuntuu itse asiassa vain vaikeutuneen informaation digitalisoituessa: tiedämmekö me, mitä me teemme, kun otamme puhelimessa käyttöön uuden sovelluksen ja hyväksymme sen käyttöehdot? kysyvät Mika-Petri Laakkonen ja Juha Himanka teoksen johdannossa.

Informaatioteknologian filosofia tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan sekä perinteisille että uusille filosofisille aiheille. Se selittää nyky-yhteiskunnan ilmiötä niin laaja-alaisesti ja kattavasti, että tuloksena on syntynyt vakiintunut koulukunta ja nouseva tieteenala.

– Filosofia ja teknologia ovat ajallisesti dikotomisia. Filosofialla ei ole aikaa, kun taas teknologia syntyy, elää ja kuolee ajassa, Laakkonen kuvailee.

Teknologiaan pohjaava kirja on Laakkosen ominta alaa. Viimeisimpänä tunnustuksena Laakkonen nimitettiin työ- ja elinkeinoministeriön tekoälyasiantuntijaksi pääpainopistealueenaan Suomen akatemian ja Ranskan tiedeakatemian välisen tekoälyasiantuntemuksen kehittäminen.

Informaatioteknologian filosofia, etiikka ja digitalisoitunut yhteiskunta -teoksen on kustantanut SoPhi, joka julkaisee filosofista ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta. Kirjat ovat vertaisarvioituja ja mukana julkaisufoorumin luokituksessa.

Teostiedot:

Mika Laakkonen (toim.) 2021: Informaatioteknologian filosofia, etiikka ja digitalisoitunut yhteiskunta. SoPhi, Jyväskylän yliopisto.

Kirja on ladattavissa ilmaiseksi SoPhin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Mika-Petri Laakkonen, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, +358 40 508 6832