Yhteiskunta
 
AACA_Photo_IlonaMettiainen.JPG

Tiiviimpi alueellinen yhteistyö parantaisi Suomen mahdollisuuksia sopeutua arktisen alueen muutoksiin

13.12.2016

Globaali taloudellinen ja poliittinen kehitys vaikuttaa Suomen mahdollisuuksiin sopeutua arktisen alueen ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja niiden vaikutuksiin. Jotta Suomen sopeutumiskykyä voitaisiin kehittää, tulisi kiinnittää enemmän huomiota ympäristön, ilmaston ja yhteiskunnallisten muutosten yhteisvaikutuksiin, painottavat alueen muutosten vaikutuksia arvioineet tutkijat.

Arktisen alueen ympäristön tilaa arvioivat tutkijat ovat toteuttaneet ”Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu?” -selvitysraportin, jossa esitetään tapoja hallita muutoksia ja sopeutua niihin. Tutkijat korostavat, että sopeutuminen edellyttää tiiviimpää alueellista yhteistyötä, jotta voidaan tuottaa tietoa alueen eri toimijoiden kesken, vaihtaa kokemuksia ja edistää ymmärrystä muutosten yhteisvaikutuksista.

Lisäksi tarvitaan monipuolisempaa ja laajempaa ajattelua yli sektorikohtaisten rajojen.

– Kun tiivistetään liiketoiminnallista yhteistyötä, lisätään monielinkeinoisuutta ja työvoimasynergiaa yli elinkeino- ja sektorirajojen sekä hajautetaan järjestelmiä elinkeinot voivat selviytyä tai jopa hyötyä muutoksesta yhdessä, kertoo selvitystyötä koordinoiva Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Monica Tennberg.

Yhteistyön lisäksi sopeutumisen työvälineitä täytyy kehittää aktiivisemmin ja ennakoiden sekä ottaa niitä käyttöön paikallisesti ja alueellisesti.

– Yhdenmukaisten, keskushallintovetoisten massaratkaisujen asemasta tarvitaan kulttuurisesti sopivia ja joustavia ratkaisuja. Paikallista sopeutumiskykyä sekä paikallisyhteisöjen ja -verkostojen itseorganisoitumista voidaan vahvistaa poliittisilla ja muilla ratkaisuilla, Tennberg kertoo.

Selvityksen tuloksia esitellään seminaarissa Helsingissä 15. joulukuuta

Selvitysraportin sisältöä esitellään 15. joulukuuta 2016 klo 9–11 Helsingissä järjestettävässä Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu? -seminaarissa. Seminaaria voi seurata suorana Arktisen keskuksen Facebook-sivun kautta www.facebook.com/arcticcentre.

Raportti toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja se julkaistaan helmikuussa 2017.

Seminaarin järjestää Arktisen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni yhdessä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Monica Tennberg
Lapin yliopiston Arktinen keskus
monica.tennberg@ulapland.fi

Seminaarin ohjelma: http://www.arcticcentre.org/events/Barentsin-alue-muuttuu-%E2%80%93-miten-Suomi-sopeutuu/37949/5f5198eb-f65f-4f8c-b6ae-3e858ab69535

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta www.tietokayttoon.fi.

Kuva: Ilona Mettiäinen


LaY/AK/JW