kuvataidekasvatus.jpg
Kuva: Arto Liiti

Tutustu kansallisiin visioihin taidekasvatuksesta ja -koulutuksesta

19.12.2022

Taidekasvatus ja -koulutus auttavat vastaamaan yhteiskunnallisiin murroksiin vahvistamalla niin henkistä resilienssiä, yhteisöllisyyttä kuin luovaa ongelmanratkaisua. Siksi taideopetukseen panostamalla edistetään hyvinvointia.

Kansalliset visiot taidekasvatuksesta ja -koulutuksesta valmistuivat marraskuussa. Vuoteen 2030 ulottuvat visiot tarjoavat kymmeniä toimenpide-ehdotuksia, joilla kuvataiteen, esittävien taiteiden ja musiikin opetusta ja roolia yhteiskunnassa voidaan vahvistaa.

Vuonna 2019 alkanut visiotyö kokoaa yhteen yli 2 000 taidealan ammattilaisen ja sidosryhmän edustajan näkemykset taidekasvatuksen ja -koulutuksen tulevaisuudesta. Lapin yliopistosta visiotyössä oli tiivisti mukana kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen ja apulaisprofessori Maria Huhmarniemi.
Visioiden mukaan pedagogisesti laadukkaiden taideopintojen ja kulttuuriharrastusten pitää olla kaikkien ulottuvilla. Taideaineiden tarjontaa tulee lisätä ja monipuolistaa kaikilla koulutusasteilla. Oppijalähtöistä pedagogiikkaa ja sen perustana olevaa tutkimusta täytyy vahvistaa. Kuntia on myös velvoitettava laatimaan kulttuurikasvatussuunnitelmat.

– Lisäksi on tärkeää, että lukion opetussuunnitelman taide -ja taitoaineiden lukiodiplomien järjestäminen tulee opetuksen järjestäjiä velvoittavaksi ja niiden suorituksella voisi korvata yhden vähintään viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta. Niitä tulee hyödyntää myös korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa, jotta opiskelijoiden monipuolinen sivistys tunnustetaan ja taideaineiden luova potentiaali siirtyy korkeakouluopintojen kautta työelämään”, kertoo Hiltunen.

Visiossa korostetaan myös kuvataiteen sekä kuvataideopetuksen ja -kasvatuksen yhteiskunnallista merkitystä.

– Kuvataiteen ja kuvataideopetuksen ja -kasvatuksen tuomalla sivistyksellä on suuri merkitys hyvinvoinnille. Niissä on muutosvoimaa jota tarvitsemme nyt siirtymässä kohti ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa, toteaa Huhmarniemi.

Tutustu Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visioon täältä

Lue lisää aiheesta Taideyliopiston uutisesta.

 

Lisätietoja:

 

Kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen

mirja.hiltunen@ulapland.fi

Kuvataidekasvatuksen apulaisprofessori Maria Huhmarniemi

maria.huhmarniemi@ulapland.fi