Yhteiskunta
 
uutiskuva_3.jpg

Työelämälähtöinen opintokokonaisuus digimurroksen ihmiskeskeisestä johtamisesta

10.2.2022

Tekoäly ja digitalisaatio muuttavat työelämää. Kuusi suomalaista korkeakoulua on suunnitellut yhdessä työelämälähtöisen opintokokonaisuuden, joka antaa valmiuksia johtaa digimurrosta ihmiskeskeisesti. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on käynnissä helmikuun 2022 loppuun asti.

Tekoäly ja digitalisaatio muuttavat työelämää, työn sisältöjä ja asiantuntijuutta. Samalla kun rutiinitehtävät siirtyvät yhä enemmän tekoälyn hoidettavaksi, edellyttävät useat ammatit monipuolista, usein työuran aikana päivitettävää asiantuntijuutta. Muutoksessa selviytymisen kannalta onkin keskeistä se, miten yritykset ja muut organisaatiot johtavat ja innostavat henkilöstöään muutokseen. Se, miten johto ja esimiehet näkevät työntekijöiden, tekoälyn ja näiden vuorovaikutuksen omissa organisaatioissaan, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millainen työelämä Suomessa on lähitulevaisuudessa. Lisäksi yritysten perinteiset tavat kouluttaa henkilöstöään eivät välttämättä enää toimi tilanteessa, jossa henkilöstöä tulee kouluttaa laadukkaasti ja ketterästi uudenlaisiin tehtäviin.

Kuuden suomalaisen korkeakoulun yhteinen LEADBEHA-hanke (Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa) vastaa tähän haasteeseen kehittämällä ja tarjoamalla valtakunnallisesti ajankohtaisia, tutkintopohjaisia opintojaksoja, joita tarjotaan täydennyskoulutuksena yritysten ja työelämän käyttöön. Opintojaksot on suunniteltu yhteistyössä näissä korkeakouluissa sekä työelämän tarpeita kartoittaen. Ne on suunnattu yritysten ja työelämän johtajille, päälliköille, esimiehille ja asiantuntijoille, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä mikroyrityksissä.

Kevään 2022 aikana on tarjolla hankkeessa kehitetty uusin opintokokonaisuus, joka koostuu seuraavista kursseista:

1. Johdatus käyttäytymistaloustieteeseen ja palvelumuotoiluun (Laurea-ammattikorkeakoulu)
2. Palvelumuotoilu muutosjohtamisessa (Lapin yliopisto)
3. Työhyvinvointi digimurroksessa (Vaasan yliopisto)
4. Kyberturvallisuuden perusteet (Turun yliopisto)
5. Tiedon visualisointi (Tampereen yliopisto)
6. Digitaalinen asiakaskokemus ja tekoäly (LAB-ammattikorkeakoulu)

Jokainen kurssi on laajuudeltaan yksi opintopiste. Osallistuja voi suorittaa kursseista kaikki tai niin monta kuin itse haluaa. Kurssit suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti ja omaan tahtiin, ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Suoritetuista kursseista saa todistuksen ja maininnan siitä, että kyse on korkeakoulutasoisesta suorituksesta.

Opintokokonaisuuteen voi ilmoittautua 28.2.2022 asti. Kurssit tulee suorittaa 30.6.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja kursseista löytyy Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.