Yhteiskunta
 
Uutinen, kuvituskuva 3

Uusi eLappi -hanke tukee opettajia etäopetuksen haasteissa

11.5.2020

Maaliskuussa 2020 koronapandemia muutti suomalaisten peruskoulujen ja toisen asteen opetuksen lähiopetuksesta etäopetukseksi. Opettajat joutuivat sopeutumaan nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin ja kehittämään uudenlaisia opettamisen ja vuorovaikutuksen tapoja. Opetustyön arki osoitti vaihtelevat etäopetuskäytännöt ja toisaalta myös opettajien osaamisen puutteet. Opetustyötä on tehty jaksamisen äärirajoilla ja mitä erilaisimmilla välineillä. Lapin yliopiston kasvatustietieteiden tiedekunnan uusi eLappi-hanke vastaa tähän haasteeseen kehittäen etänä tapahtuvaa perusopetusta.

eLappi-hankkeessa etäopetukseen liittyvä koulutus ja tuki tuodaan avoimesti opettajien saataville. Näin vahvistetaan opettajien digipedagogisia valmiuksia sekä etäopetustilanteissa että tämän päivän luokkaopetuksessa.

Hankkeessa kartoitetaan niitä kehittämistarpeita, jotka liittyvät opettajien etäopetuksessa hyödyntämän teknologian ja sovellusten käyttöön. Tulosten pohjalta opettajille tarjotaan asiantuntija-apua ja koulutusta. Lisäksi tuotetaan avoimesti saatavilla olevaa tukimateriaalia etäopetuksen pedagogisten menetelmien ja digitaalisten välineiden haltuun ottamiseen. Tavoitteena on taata laadukas opetus kaikkialla Lapissa.

Hankkeessa tuotettavan koulutuksen sekä tuki- ja virikemateriaalien avulla vahvistetaan Lapin alueen opettajien kykyä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja etäopetuksen erilaisissa tilanteissa. Hanke keskittyy etäopetuksen pedagogiikkaan, monenlaisten oppilaiden etäohjauskysymyksiin ja taito- ja taideaineiden järjestämiseen etäopetuksessa. Lisäksi tuotetaan tukimateriaaleja saamen kielillä tapahtuvan etäopetuksen tarpeisiin. Materiaaleille luodaan avoin digitaalinen alusta, jossa ne ovat helppolukuisessa muodossa. Lisäksi tuotetaan podcasteja ja videotallenteita sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa tiedon jakamiseen.

Hankkeen tuloksena uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen käyttö ja uudenlaiset digitaalista teknologiaa hyödyntävät pedagogiset lähestymistavat vahvistuvat Lapissa. Opettajien digitaalinen osaaminen syvenee ja monipuolistuu sekä etäopetuksen laatu paranee.

Hankkeen budjetti on 76 446 €. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Lapin yliopisto. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii KT Merja Paksuniemi, projektipäällikkönä KT Satu-Maarit Frangou ja asiantuntijoina dosentti, KT Pigga Keskitalo, KM Minna Körkkö, KT Miia Hast ja KL Sanna Mommo.

Lisätietoja:
Satu-Maarit Frangou
projektipäällikkö, tutkijatohtori
satu-maarit.frangou(at)ulapland.fi
Puh. 040 484 4492
Asiantuntijuus: etäopetuksen pedagogiikka

Merja Paksuniemi
Hankkeen vastuullinen johtaja, yliopistonlehtori
merja.paksuniemi(at)ulapland.fi
Puh. 040 484 4141
Asiantuntijuus: historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon etäopetus, kulttuurisensitiivisyys etäopetuksessa

Pigga Keskitalo
Asiantuntija, yliopistotutkija
pigga.keskitalo(at)ulapland.fi
Puh. 040 484 4153
Asiantuntijuus: kieli- ja kulttuuritietoinen etäopetus, saamen kielen etäopetus

Minna Körkkö
Asiantuntija, tutkija
minna.korkko(at)ulapland.fi
Puh. 040 484 4460
Asiantuntijuus: ohjaus etäopetuksessa

Miia Hast
Asiantuntija, yliopistolehtori
miia.hast(at)ulapland.fi
Puh. 040 484 4107
Asiantuntijuus: taide- ja taitoaineiden etäopetus

Sanna Mommo
Asiantuntija, yliopisto-opettaja
sanna.mommo(at)ulapland.fi
Puh. 040 484 4123
Asiantuntijuus: taide- ja taitoaineiden etäopetus

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK