Yhteiskunta
 
Mökin kanssa ajattelu_mökkimaisema_vaaka.jpg
Mökkimaisemaa hallitsee Inarijärvi. Kuva: Jarno Valkonen

Uusi julkaisu: Mökkeily tekee näkyväksi ihmisen ja luonnon kitkaisen yhteiselon

16.3.2022

Professori, ympäristösosiologi Jarno Valkosen tuore teos kertoo mökkeilystä ja siitä, mitä mökki voi opettaa meille ihmisen ja luonnon kitkaisesta yhteiselosta.

Suomi on tilastollisesti tarkasteltuna mökkeilyn suurmaa. Keskeisenä osana mökkeilyn viehätystä on pidetty sitä, että mökillä voi kohdata luonnon ja elää luonnonläheistä elämää.

– Käännän asetelman toisinpäin ja kysyn, miltä normaaliasuminen näyttää, kun sitä katsotaan mökiltä käsin. Millaista luontoyhteyttä tavanomainen asuminen tarjoaa ja miten sitä voisi muuttaa? Valkonen kuvailee.

Vastapainon julkaisema kirja Mökin kanssa ajattelu kutsuu lukijan ainutkertaiselle tutkimusmatkalle Valkosen omalle mökille. Se osoittaa, että mökki on paljon muutakin kuin vain paikka asua. Se on tietämisen paikka, joka opettaa ihmiselle luonnon kanssa yhdessä elämisen mahdollisuuksia.

– Kirja on autoetnografinen tutkielma mökkeilystäni perheemme mökillä Inarijärvellä, niin kuin sen itse koen, näen ja tunnen. Pohdin mökiltä käsin normaaliasumisen luontoyhteyttä tuottavia käytäntöjä liittyen esimerkiksi energian, veden ja jätteiden kanssa elämiseen.

Autoetnografia tarkoittaa tutkimustapaa, jossa tutkittavaa ilmiötä lähestytään oman elämän kautta. Valkosen teoksen aineiston muodostavat hänen mökillä tekemänsä muistiinpanot muutaman vuoden ajalta. Metodologisena lähtökohtana on ollut kääntää asioita toisin päin. Valkonen tarkastelee tuttua ja tavanomaista vertaamalla sitä samankaltaiseen, mutta silti hieman erilaiseen ilmiöön.

Valkosen mökille kuljetaan sulan veden aikaan veneellä ja jääaikaan moottorikelkalla tai hiihtäen. Ympärivuotisessa käytössä oleva mökki on irrallaan keskitetyistä sähkö-, vesi- ja jätejärjestelmistä.

– Mökin kanssa ajattelu on opettanut minulle, että asuminen on perustava osa ihmisen ekologisten suhteiden kokonaisuutta, sitä miten me elämme osana muuta luontoa. Normaaliasumisen mahdollistavat infrastruktuurit tekevät kuitenkin asumisen ympäristösuhteen hahmottomaksi ja etäiseksi.

Kirja auttaa hahmottamaan suuntia tulevaisuuden kestävälle yhteiskunnalle. Samalla se kokoaa humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskusteluja ihmisen ja muun luonnon ekososiaalisesta yhteiselosta.

Lisätietoja:

Professori Jarno Valkonen, jarno.valkonen(at)ulapland.fi, 040 484 4237

Teostiedot:

Jarno Valkonen (2022) Mökin kanssa ajattelu – Ympäristösosiologinen mielikuvitus ympäristökriisin aikakaudella. Vastapaino.
Teoksen tilaus: https://vastapaino.fi/sivu/tuote/mokin-kanssa-ajattelu/3969697