Yhteiskunta
 
Arts-based methods_julkaisu_web.png

Uusi julkaisu: Taidelähtöiset menetelmät osallistavan tutkimuksen dekolonisoinnissa

22.4.2021

Miten taidelähtöisiä menetelmiä voi hyödyntää osallistavan tutkimuksen kehittämisessä horisontaalisempaan, demokraattisempaan ja vastavuoroisempaan suuntaan? Tätä pohtii monitieteinen kansainvälinen tutkijaryhmä tuoreessa julkaisussaan, jonka ovat toimittaneet Lapin yliopiston Tiina Seppälä, Melanie Sarantou ja Satu Miettinen.

Uutuusteoksessa esitellään taidelähtöisten menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia ja analysoidaan niihin liittyviä haasteita. Tavoitteena on luoda uusia lähestymistapoja, menetelmiä ja prosesseja, jotka ottavat paremmin huomioon tutkimukseen osallistuvien yhteisöjen näkökulmia, tarpeita ja intressejä erilaisissa paikkosidonnaisissa ja kulttuurissa konteksteissa.

Teoksessa pyritään erityisesti vastamaan kysymykseen Miten taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan dekolonisoida osallistavaa tutkimusta, sen prosesseja ja lähtökohtia? Tarkasteltavana on esimerkiksi, miten taidelähtöisiä menetelmiä voi hyödyntää tutkijan ja osallistujien välisten hierarkioiden haastamisessa, moninaisuuden ja moniäänisyyden tukemisessa ja dialogin luomisessa. Lisäksi pohditaan, millaisia jännitteitä, eettisiä kysymyksiä ja haasteita taidelähtöisiin menetelmiin liittyy ja miten niihin voidaan vastata.

Tieteen dekolonisoiminen on ajankohtainen aihe, ja uusi teos tuo keskusteluun mukaan taidelähtöisten menetelmien tarjoamat mahdollisuudet. Käytännöllisten esimerkkien avulla esitellään laaja kirjo erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä valomaalaamisesta tanssiin ja käsitöihin, valokuvaukseen ja capoeiraan.

Tapaustutkimukset edustavat tutkimushankkeita eri puolilta maailmaa. Mukana on esimerkkejä muun muassa Intiasta, Jordaniasta, Malawista, Nepalista, Kanadasta, Chilestä, Etelä-Afrikasta, Suomesta ja Norjasta. Kirjoittajat ovat taiteen, taidehistorian, muotoilun, palvelumuotoilun, yhteiskuntatieteiden ja kehitystutkimuksen tutkijoita.

Julkaisun tiedot:

Tiina Seppälä, Melanie Sarantou, Satu Miettinen (eds.): Arts-Based Methods for Decolonising Participatory Research. Routledge 2021.
Julkaisu on vapaasti ladattavissa kustantajan internet-sivulta

Lisätietoja:

Tiina Seppälä
tiina.seppala(at)ulapland.fi

Melanie Sarantou
melanie.sarantou(at)ulapland.fi

Satu Miettinen
satu.miettinen(at)ulapland.fi