Ajankohtaista ArkTORI-hankkeessa
 
ps_kustannuksen kirjan kansi.jpg

Uusi julkaisu kasvatus- ja koulutusalan johtamisesta

21.4.2021

Uusi kasvatus- ja koulutusalan johtaminen -teos kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kotimaisia koulutusjohtamisen näkökulmia. Lapin yliopiston koordinoiman Arktinen kehittyvä rehtori, ArkTORI –hankkeen asiantuntijat ovat tuottaneet teokseen artikkeleita ja osallistuneet sen toimittamiseen.

Teoksessa hahmotetaan suomalaista kasvatus- ja koulutusalan johtamista – koulutusjohtamista – omana erityisenä johtamisen alueenaan, jota voidaan luonnehtia esimerkiksi pedagogisen johtamisen käsitteen kautta. Koulutusjohtaminen on omana tutkimus- ja kehittämisalueenaan vielä kehkeytymässä oleva ja käsitteiltään hajanainen. Alalla on siis ollut aito tarve kotimaiselle, näkökulmia kokoavalle teokselle.

Kirja koostuu yhteensä 17 artikkelista. Niissä johtamista tarkastellaan koulutusjärjestelmän, organisaatioiden ja yhteisöjen sekä arjen käytäntöjen tasolla. Kirja on suunnattu kasvatus- ja koulutusalan johtajille, alan hallinnossa toimiville sekä tutkijoille, opiskelijoille ja opettajille.

Kirja on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien neljän koulutusjohtamisen kärkihankkeen yhteistyönä. Kärkihankkeita koordinoivat Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto ja Åbo Akademi.

Kirja julkistettiin 14.4. järjestetyssä Johtobuusteri-tapahtumassa.

Julkaisun tiedot:

Arja-Sisko Holappa, Ari Hyyryläinen, Pia Kola-Torvinen, Saana Korva, Ann-Sofie Smeds-Nylund (toim.) 2021: Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen. ISBN 978-952-370-162-5. PS-kustannus.

Kirjan voi ostaa PS-kustannuksen verkkokaupasta

Lisätietoa:

Saana Korva, projektipäällikkö, ArkTORI-hanke
040 530 4533
saana.korva(at)ulapland.fi
www.ulapland.fi/arktori