Yhteiskunta
 
Maamme.jpg

Uusi kirja itsenäisen Suomen kulttuurihistoriasta

19.10.2016

Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria -teoksessa luodaan katsaus itsenäisen Suomen kulttuurihistorian vuosikymmeniin. Korkeakulttuurin sijasta kirja keskittyy kuvaamaan, millaista arki ja monenkirjava elämä itsenäisessä Suomessa on ollut.

Suomen itsenäisyyden aika on ollut täynnä suuria muutoksia. Sadassa vuodessa elintaso on kasvanut huimasti ja Suomi on avautunut entistä enemmän maailmalta tuleville vaikutteille. Yhteiset muistot ja sukupolvikokemukset ovat yhdistäneet kansakuntaa siinä, missä lamat ja poliittinen ilmapiiri ovat sitä jakaneet.

Professori Marja Tuomisen mukaan teos ei pyri esittämään vain yhtä kertomusta tai tulkintaa satavuotiaan Suomen historiasta.

Teoksessa nousevat esiin ennen muuta arjen ja tunteiden historia, niin yhteisöiden kuin sukupolvien ja yksilöiden. Varsinaista sotahistoriaa perinteisessä mielessä ei siinä käydä läpi, mutta sotien jälkeiset tunnemaisemat saavat kyllä sijansa, Tuominen kertoo.

Maamme näyttää sanoin ja kuvin, millaista elämä itsenäisessä Suomessa on ollut ja historiaamme lähestytään kansalaisten kokemusten kautta. Ääneen pääsevät kaikenkirjava kansa ja aikalaislähteet, joiden avulla arkiset kokemukset ja kulttuuri-ilmiöt heräävät henkiin.

Tuomisen mukaan teos on ennen kaikkea moniääninen ja monitasoinen. Kirja alkaa nuoren, sisällissodan repimän valtion tunnelmista ja etenee läpi vuosikymmenten kohti vuotta 2017.

Teos jakaantuu kolmeen osaa, joista ensimmäinen käsittelee ajanjaksoa itsenäistymisestä toiseen maailmansotaan. Toinen käsittelee toisen maailmansodan jälkeistä aikaa 1960-luvulle saakka. Kolmas osa jatkaa 1970-luvulta tähän päivään, itsenäisyyden satavuotisjuhlan kynnykselle. Sadan vuoden ajanjaksossa voidaan havaita sekä jatkumoja että katkoksia, pitempikestoisia ylisukupolvisia pohjavirtoja ja historiallisiin murroksiin liittyviä sukupolvikokemuksia, Tuominen kertoo

Kirjan toimittajat Marjo Kaartinen ja Hannu Salmi ovat kulttuurihistorian professoreita Turun yliopistosta ja Marja Tuominen on kulttuurihistorian professori Lapin yliopistossa. Teoksen kirjoittajina on toiminut joukko kulttuurin ja historian tutkijoita Turun ja Lapin yliopistosta. Lapin yliopistosta kirjaan ovat kirjoittaneet artikkelit lehtori Maija Mäkikalli, professori Marja Tuominen ja dosentti Veli-Pekka Lehtola sekä alumni Petri Laukka.

Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria -teoksen julkistamistilaisuus pidetään torstaina 27.10 klo 14.00 alkaen luentosalissa 5.

Tietoja teoksesta:

Marjo Kaartinen (toim.); Hannu Salmi (toim.) & Marja Tuominen (toim.) Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2016.

Lisätietoja:

Kulttuurihistorian professori
Marja Tuominen
marja.tuominen(at)ulapland.fi
040 570 6889

LY/Viestintä/J-EK